หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/6313
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
3 ธ.ค. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, สตรีสิริเกศ, กันทรลักษ์วิทยา, ปรางค์กู่, เลิงนกทา, เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ, ยโสธรพิทยาคม, มหาชนะชัยวิทยาคม
เรื่อง :
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน ดำเนินงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
การปฏิบัติ :
สุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ
หมายเหตุ :
-
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/6313
จาก :
ถึง :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
วันที่ :
19 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน ดำเนินงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น