หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ที่ ศธ 04258/6308
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
3 ธ.ค. 2561
จาก :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,เฉลิมพระเกียรติฯ,คูซอดประชาสรรค์,น้ำคำวิทยา,สิริเกศน้อมเกล้า, ลิ้นฟ้าพิทยาคม
เรื่อง :
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตหลักเมือง (ปรับใหม่)
การปฏิบัติ :
สุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ
หมายเหตุ :
-
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ที่ ศธ 04258/6308
จาก :
ถึง :
สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ)
วันที่ :
19 ธ.ค. 2561
เรื่อง :
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตหลักเมือง (ปรับใหม่)
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น