หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/166
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เรื่อง :
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562
การปฏิบัติ :
กลุ่มพัฒนาฯ
หมายเหตุ :
นางสาวมัณฑนา วิชัย
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/166
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2562
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น