หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/171
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
การปฏิบัติ :
เพื่อทราบ
หมายเหตุ :
เจ้าของเรื่อง : นางสาวพวงพเยาว์ รุ่งแสง
ผู้ลงข้อมูล : นายชุมพล ทวีชัย
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/171
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหา
วันที่ :
23 ม.ค. 2562
เรื่อง :
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น