หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/196
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา,ศรีตระกูลวิทยา,กำแพง,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ขุขันธ์,น้ำเกลี้ยงวิทยา,พอกพิทยาคมฯ,กันทรารมณ์,ห้วยทับทันวิทยาคม,ตูมพิทยานุสรณ์,ศรีรัตนวิทยา,มัธยมโพนค้อ,ปรางค์กู่,ทุ่งไชยพิทยาฯ
เรื่อง :
การประมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
การปฏิบัติ :
น.ส.สุภาวดี ติงสะ
หมายเหตุ :
เลื่อนวิทยฐานะ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/196
จาก :
ถึง :
สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
การประมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น