หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
04258/49
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
0 543
จาก :
สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)
ถึง :
ผุ้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยาและคำเขื่อนก้วชนูปถัมป์
เรื่อง :
ขออุทธรณ์กันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีและขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
การปฏิบัติ :
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
หมายเหตุ :
ญาณินเชษฐ์
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
04258/49
จาก :
ถึง :
สพม. 28(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
ขออุทธรณ์กันเงินไว้เบิกเหลี่ยมปีและขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น