หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ04258/0220
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
0 543
จาก :
กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และผู้อำนวยการโรงเรียน น้ำเกลี้ยงวิทยา
เรื่อง :
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ
การปฏิบัติ :
กลุ่มส่งเสริมฯ
หมายเหตุ :
ส่งเสริมฯ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ04258/0220
จาก :
ถึง :
กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28)
วันที่ :
23 ม.ค. 2562
เรื่อง :
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น