หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
2919/2555
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
29 พ.ย. 2555
จาก :
กลุ่มนิเทศฯ
ถึง :
โรงเรียนในสังกัด สพม 28
เรื่อง :
แก้ไขเฉลยข้อสอบ Pre-Onet ศิลป ม.3
การปฏิบัติ :
กลุ่มงานวัดผล
หมายเหตุ :
พรเพ็ญ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
2919/2555
จาก :
ถึง :
กลุ่มนิเทศฯ
วันที่ :
20 มิ.ย. 2561
เรื่อง :
แก้ไขเฉลยข้อสอบ Pre-Onet ศิลป ม.3
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น