หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
พิเศษ/2556
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
6 มี.ค. 2556
จาก :
สพม.28(กลุ่มบุคคล)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
ขอส่งหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว962 ลววันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง มาเพื่อประกอบการดำเนินการออกคำสั่งปรับเพิ่มวุฒิ ต้องขออภัยมา ณ โอกาส นี้
การปฏิบัติ :
สหวิทยาเขตและโรงเรียน
หมายเหตุ :
อรวรรณ สายกระซิบ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
พิเศษ/2556
จาก :
ถึง :
สพม.28(กลุ่มบุคคล)
วันที่ :
22 มิ.ย. 2561
เรื่อง :
ขอส่งหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว962 ลววันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556เรื่องการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง มาเพื่อประกอบการดำเนินการออกคำสั่งปรับเพิ่มวุฒิ ต้องขออภัยมา ณ โอกาส นี้
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น