หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
04258/1380
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
26 มี.ค. 2556
จาก :
สพม.28
ถึง :
ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขีดจำกัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
การปฏิบัติ :
กลุ่มนิเทศ
หมายเหตุ :
ศน.สุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
04258/1380 18 เม.ย. 2556 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม.28 แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขีดจำกัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
04258/1380 18 เม.ย. 2556 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม.28 แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขีดจำกัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
04258/1380 16 เม.ย. 2556 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.28 แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขีดจำกัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
04258/1380 11 เม.ย. 2556 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม.28 แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขีดจำกัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
04258/1380 11 เม.ย. 2556 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.28 แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขีดจำกัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
04258/1380 11 เม.ย. 2556 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม.28 แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขีดจำกัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
04258/1380 9 เม.ย. 2556 คลีกลิ้งพัฒนาทร สพม.28 แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขีดจำกัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
04258/1380 8 เม.ย. 2556 ศรีฐานกระจายศึกษา สพม.28 แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขีดจำกัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
04258/1380 8 เม.ย. 2556 ศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม.28 แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขีดจำกัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
04258/1380 8 เม.ย. 2556 ศรีฐานกระจายศึกษา สพม.28 แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขีดจำกัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
04258/1380 26 มี.ค. 2556 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ สพม.28 แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขีดจำกัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556

ที่ :
04258/1380
จาก :
ถึง :
สพม.28
วันที่ :
20 มิ.ย. 2561
เรื่อง :
แจ้งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับขีดจำกัดล่างผลการทดสอบระดับชาติ o-net ของนักเรียนชั้น ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2556
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น