หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ04258/2028
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
17 พ.ค 2556
จาก :
สพม.28
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนในฝัน(ตามบัญชีที่แนบ)
เรื่อง :
การเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นผู้บริหาร และรุ่นครูแกนนำ
การปฏิบัติ :
กลุ่มนิเทศฯ
หมายเหตุ :
นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ์
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ04258/2028 29 พ.ค 2556 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา สพม.28 การเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นผู้บริหาร และรุ่นครูแกนนำ
ศธ04258/2028 22 พ.ค 2556 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม.28 การเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นผู้บริหาร และรุ่นครูแกนนำ
ศธ04258/2028 22 พ.ค 2556 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม.28 การเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นผู้บริหาร และรุ่นครูแกนนำ
ศธ04258/2028 22 พ.ค 2556 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม.28 การเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นผู้บริหาร และรุ่นครูแกนนำ
ศธ04258/2028 22 พ.ค 2556 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม.28 การเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นผู้บริหาร และรุ่นครูแกนนำ
ศธ04258/2028 22 พ.ค 2556 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.28 การเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นผู้บริหาร และรุ่นครูแกนนำ

ที่ :
ศธ04258/2028
จาก :
ถึง :
สพม.28
วันที่ :
22 เม.ย. 2561
เรื่อง :
การเข้าประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน รุ่นผู้บริหาร และรุ่นครูแกนนำ
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น