หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
04258/2093
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
วันที่ :
20 พ.ค 2556
จาก :
สพม.28
ถึง :
ผู้ำอำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
การปฏิบัติ :
กลุ่มนโยบายและแผน
หมายเหตุ :
กชพรรณ
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนที่สุด
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
04258/2093 8 ก.ค. 2556 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 18 มิ.ย. 2556 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 14 มิ.ย. 2556 ร.ร.หนองคูวิทยา สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 31 พ.ค 2556 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 31 พ.ค 2556 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 31 พ.ค 2556 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 31 พ.ค 2556 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 29 พ.ค 2556 รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 29 พ.ค 2556 โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 29 พ.ค 2556 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 28 พ.ค 2556 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 28 พ.ค 2556 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 28 พ.ค 2556 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 28 พ.ค 2556 โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 28 พ.ค 2556 โรงเรียนพยุห์วิทยา สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 27 พ.ค 2556 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 27 พ.ค 2556 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 27 พ.ค 2556 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 24 พ.ค 2556 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 23 พ.ค 2556 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 22 พ.ค 2556 ศรีฐานกระจายศึกษา สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
04258/2093 22 พ.ค 2556 ศรีฐานกระจายศึกษา สพม.28 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556

ที่ :
04258/2093
จาก :
ถึง :
สพม.28
วันที่ :
20 มิ.ย. 2561
เรื่อง :
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2556
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น