หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/2246
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
28 พ.ค 2556
จาก :
สมพ.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
การปฏิบัติ :
จนท.บุคคล
หมายเหตุ :
บุคคล
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ 04258/2246
จาก :
ถึง :
สมพ.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันที่ :
22 เม.ย. 2561
เรื่อง :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น