หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ04258/3374
ประเภทหนังสือ :
ด่วนมาก
วันที่ :
30 ก.ค. 2556
จาก :
สพม.28
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
เรื่อง :
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556
การปฏิบัติ :
กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
หมายเหตุ :
นางสุหัส ชำนิกุล
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนมาก
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File

ที่ :
ศธ04258/3374
จาก :
ถึง :
สพม.28
วันที่ :
22 เม.ย. 2561
เรื่อง :
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น