หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
43/2553
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
วันที่ :
13 ต.ค. 2553
จาก :
สพม.๒๘
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง :
การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
การปฏิบัติ :
-
หมายเหตุ :
-
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ปกติ
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
43/2553 1 พ.ย. 2553 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 27 ต.ค. 2553 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 27 ต.ค. 2553 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 27 ต.ค. 2553 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 27 ต.ค. 2553 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 27 ต.ค. 2553 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 27 ต.ค. 2553 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 27 ต.ค. 2553 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 27 ต.ค. 2553 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 26 ต.ค. 2553 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 26 ต.ค. 2553 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 26 ต.ค. 2553 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 26 ต.ค. 2553 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 26 ต.ค. 2553 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 26 ต.ค. 2553 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 26 ต.ค. 2553 โรงเรียนคำเตยวิทยา สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 26 ต.ค. 2553 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 20 ต.ค. 2553 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 20 ต.ค. 2553 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 15 ต.ค. 2553 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 15 ต.ค. 2553 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
43/2553 13 ต.ค. 2553 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม สพม.๒๘ การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555

ที่ :
43/2553
จาก :
ถึง :
สพม.๒๘
วันที่ :
20 มิ.ย. 2561
เรื่อง :
การจัดตั้งงบประมาณ ปี 2555
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น