หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ที่ :
ศธ 04258/2182
ประเภทหนังสือ :
ด่วนมาก
วันที่ :
19 พ.ค 2557
จาก :
สพม.28(กลุ่มนิเทศ)
ถึง :
ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง
เรื่อง :
การสำรวจข้อมูลการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
การปฏิบัติ :
ศน.พรเพ็ญ
หมายเหตุ :
วันดี
เอกสาร :

ระบบส่งเอกสาร - ตอบกลับ
ประเภทหนังสือ :
ด่วนมาก
ที่
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ 04258/2182 30 พ.ค 2557 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม.28(กลุ่มนิเทศ) การสำรวจข้อมูลการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
ศธ 04258/2182 27 พ.ค 2557 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม.28(กลุ่มนิเทศ) การสำรวจข้อมูลการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
ศธ 04258/2182 22 พ.ค 2557 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม.28(กลุ่มนิเทศ) การสำรวจข้อมูลการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

ที่ :
ศธ 04258/2182
จาก :
ถึง :
สพม.28(กลุ่มนิเทศ)
วันที่ :
22 ม.ค. 2562
เรื่อง :
การสำรวจข้อมูลการพัฒนาภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
การปฏิบัติ :
หมายเหตุ :
File เอกสาร :
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น