รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/2500 8 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค (วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย , ประวัติศาสตร์ ) เพิ่งชิงรางวัล และโล่เกียรติยศ จาก พลเอกเปรม ติณสูสานนท์ ประธานองคมนตรี
ศธ 04258/2497 8 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาการหนีออกนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/2496 8 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26มิถุนายน ) ประจำปี 2558
ศธ 04258/2477 8 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ชีวิตวัยว้าวุ่นมีคุณค่า ด้วยหลักสูตร : สื่อสร้างปาฎิหาริย์แห่งการตื่น
ศธ 04258/2488 8 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การทำลายข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
ศธ04258/พิเศษ 6 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง บัญชีรายละเอียดการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ ครั้งที่ 1 ( 1 เมษายน 2558 )
ศธ04258/2461 5 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนโยบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา อนุมัติเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2558(โรงเรียนพยุห์วิทยา)
ศธ 04258/2459 5 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนและครูเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ และให้มีความรู้ ความข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) และเศรษฐกิจอาเซียน
ศธ 04258/2471 5 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/2465 5 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C
ศธ 04258/2426 5 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ
ศธ 04258/2464 5 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ. 2558
ศธ 04258/2374 5 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การประชุมพัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ แก้ไขเพิ่มเติม
ศธ 04258/2467 5 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสั่งจองโต๊ะอาหารงานเลี้ยงสปอร์ตไนท์การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2558 สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 5
ศธ 04258/2458 4 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร "สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 5 "
ศธ 04258/2460 4 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขออนุญาตให้บุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่ในพิธีรับมอบเหรียญราชอิสริยาภรณ์ลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประจำปี 2554 - 2555
พิเศษ 4 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญสมัครฝึกอบรมเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ศธ04258/2443 4 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนเข้าร่วมงานมหกรรม สร้างวินัยในโรงเรียนสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน
04258/2439 4 มิ.ย. 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ,จตุรภูมิพิทยาคาร และโรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม ขอความร่วมมือจัดส่งเอกสารประกอบการล้างหนี้เงินงบประมาณตามโครงการลุกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
ศธ 04258/พิเศษ 3 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญครูภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการ"เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจ:ภาษาไทย ภาษาชาติ
ศธ 04258/2374 3 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การปรชุมพัฒนาวิชาชีพครูโดยเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ
ศธ 04258/2272 3 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,ไกรภักดีวิทยาคม,น้ำคำวิทยา,มหาชนะชัยวิทยาคม,กู่จานวิทยาคมและกำแมดขันติธรรมวิทยาคม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่สากล (Professional Development) แก้ไขเว็บไซต์ลงทะเบียน
ศธ 04258/2410 3 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา การดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่คราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรง
ศธ 04258/2417,2416,2414,2413,2412 3 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ภูมิซรอล บึงบูรพ์ สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ทรายมูลวิทยา การดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/2370 3 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ในเขตพื้นที่บริการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1) ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"ประจำปี 2558 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ศธ 04258/2364 3 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
ศธ 04258/2371 3 มิ.ย. 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ในพื้นที่บริการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1) ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2558 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
ศธ04258/2340 3 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดแต่งบทกลอนและประกวดภาพระบายสี
ศธ04258/2322 3 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา
ศธ04258/2323 3 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gifl for Mom
ศธ04258/2321 3 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย
ศธ04258/2390 3 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการจัดระเบียบโดยสาธารณะตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ศธ04258/2389 3 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ
ศธ04258/2382 3 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ร่วมงานโครงการ "การจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี2558" จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ04258/2382 3 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนม่ัธยมโพนค้อ ขอความอนุเคราะห์ร่วมงานโครงการ "การจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี2558" จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/2363 2 มิ.ย. 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ตอบรับการส่งแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อขอปรับผลการประเมิน (ตัวบ่งชี้ที่ 5)
ศธ 04258/2350 29 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2558
ศธ 04258/2352 29 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งแก้ไขค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร เดือน พฤษภาคม 2558
พิเศษ/2558 29 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวินวิสาขบูชาและวันอัฎฐมีบูชา
ศธ 04258/2227 29 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนพฤษภาคม 2558
ศธ 04258/2228 29 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนพฤษภาคม 2558
ที่ ศธ 04258/2344 29 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558
ศธ04258/2330 29 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังัด ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO:MEXT)
7855/2558 29 พ.ค 2558 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ขอนแก่น
ศธ 04258/2329 29 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศธ 04258/2341 29 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการตักบาตรข้าวสารเพื่อพี่่น้องชาวเนปาล
ศธ 04258/2335 29 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ,โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้คู่มือและการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศธ 04258/2325 29 พ.ค 2558 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
ศธ042582327 29 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอความอนนุเคราะห์ชุดน้ำยาตรวจปัสสาวะ
ศธ 04258/2318 28 พ.ค 2558 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 24 โรงเรียนดังคำสั่งแนบ ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com