รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/6054 27 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลการประกวดแข่งขันรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(obec awards) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่จังหวัดนครพนม
พิเศษ 26 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการและสรุปผลการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) แนบท้ายเอกสารการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 ลว. 26 ธันวาคม 2556
ศธ 04258/6013 26 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนธันวาคม 2556
ศธ 04258/6014 26 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนธันวาคม 2556
ศธ 04258/6058 26 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมผู้บริหารหญิง
ศธ 04258/6055 26 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553 - 2555
ศธ 04258/6047 26 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2557
4834/2556 25 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัีด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา
ศธ 04258/6037 25 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ขอเชิญข้าราชการเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม
ศธ 04258/6036 25 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สตรีสิริเกศ ,ขุขันธ์ , กันทรลักษ์วิทยา , ยโสธรพิทยาคม ,เลิงนกทา เชิญครูร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ 04258/6006 25 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โครงการ อจท.อักษรแคมป์ อักษรคิด พิชิต O-NET (ระดับชั้น ม.3)
ศธ 04258/6004 25 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/6003 25 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ04258/6043 25 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การส่งใช้เงินยืมราชการ
ศธ 04258/6010 24 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ขอตัวเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 (พ.ศ.2556) \"สุพรรณบุรีเกมส์\" จังหวัดสุพรรณบุรี
4826/6009 24 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,ค้อวังวิทยาคม,สิงห์สามัคคีวิทยา,โพนงามวิทยาคาร,โพนทันเจริญวิทย์,ศรีฐานกระจายศึกษา,ยโสธรพิทยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์,ศิลาทองพิทยาสรรค์,สมเด็จพระญาณสังวร,ห้องแซงวิทยาคม,ทรายมูลวิทยา,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ป่าติ้ววิทยา มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2556
ศธอ 04258/5997 24 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา\"พัซเซิลไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นนัลโอเพ่น ครั้งที่ ๕ และคำคมชิงแชมป์ประเทศไทย
ศธ 04258/5996 24 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา \"ครอสเวิร์ด เกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2556
ศธ 04258/5995 24 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษา\"แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม นอร?ธอีสเทิร์น ชาลเล้นจ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556
5966/2556 23 ธ.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่รับการประเมินผลสถานศึกษาพอเพียงปีงบประมาณ 2556 ทุกโรงเรียน เตรียมรับการสุ่มตรวจผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ภาคเรียนที่ 2/2556
ศธ 04258/5977 23 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)
ศธ 04258/5978 23 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา,สวายพิทยาคม และโรงเรียนละทายวิทยา การส่งบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง (นักการภารโรง)
ศธ 04258/5983 23 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
ศธ 04258/5956 23 ธ.ค. 2556 สพม.28 (อำนวยการ) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งท่ี 11/2556
5917/2556 23 ธ.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม. ๒๘ แนะนำมูลนิธิหนังสือเพื่อไทยฯ
ศธ 04258/5932 20 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร \"หนึ่งแสนครูดี\"ประจำปี พ.ศ. 2556
ศธ 04258/5958 20 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
4812/2556 20 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
4811/2556 20 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/5951 20 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา การนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ศธ 04258/5952 20 ธ.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้งานระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(e-office)
4808/2556 20 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/5943 19 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/5939 19 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ศธ 04258/5929 19 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนโนบายและแผน ผู้ออำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 รายการค่าก่อสร้าง
ศธ 04258/5930 19 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนโนบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน จัดสรรงบประมาณปี 2557 งบแปรญัตติ
ศธ 04258/5933 19 ธ.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
ศธ 04258/5931 19 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยกาโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/5931 19 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ
ศธ 04258/5920 18 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียน(ตามบัญชีรายชื่อ) การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/5911 18 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/5892/5888 17 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ04258/5869 17 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนโนบายและแผน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ทุกโรงเรียน พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 4)พ.ศ2556
ศธ 04258/5886 17 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม,กระแชงวิทยา ,บึงมะลูวิทยา, กันทรลักษ์วิทยา,ภูสิงประชาเสริมวิทย์,สิริเกศน้อมเกล้า,ปรางค์กู่,มัธยมบักดองวิทยา, ศรีตระกูลวิทยา, บัวเจริญวิทยา,ประสานมิตรวิทยา,สตรีสิริเกศ,จตุรภูมิูพิทยาคาร,บัวน้อยวิทยา,ทุ่งไชยพิทยา ฯ ,มัธยมโพนค้อ,นครศรีลำดวนวิทยา, พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก,หนองคูวิทยา, ไผ่งามพิทยาคม,โคกหล่ามวิทยา,วรคุณอุปถัมภ์,ดงมะไฟพิทยาคม,กู่จานวิทยาคม,กุดชุมวิทยาคม,เมืองกลางประชานุกูล,โพนทันเจริญวิทย์และโรงเรียนคำเตยวิทยา การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปี 2556
ศธ 04258/5885 17 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ , ศรีสะเกษวิทยาลัย , เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ , มหาชนะชัยวิทยาคม , ศิลาทองพิทยาสรรค์ และยโสธรพิทยาสรรค์ การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ปี 2556
4794/2556 16 ธ.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปิดการเรียนการสอนเพื่อการจัดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 และครั้งที่ 2/2557
ศธ 04258/5871 16 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง โครงการคืนครูให้นักเรียน
ศธ 04258/5880 16 ธ.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เชิญประชุมสัมมนาวิชาการฯ และขอรับการสนับสนุน
ศธ 04258/5865 16 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถานศึกษาจังหวัดยโสธร
ศธ 04258/5882 16 ธ.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดศรีสะเกษ 20 โรงเรียน ขอเชิญประชุมชี้แจงแ ละมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2556 สำหรับโรงเรียนที่ขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลือ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com