รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3315 29 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนง.ราชการในสังกัด เดือนกรกฎาคม 2556
ศธ 04258/3316 29 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนกรกฎาคม 2556
ศธ.04258/3346 28 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน แจ้งความประสงค์รับครูสอนภาษาจีน
ศธ 04117/ว 4786 26 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์,โรงเรียนทรายมูลวิทยา,โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา,โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล,โรงเรียนป่าติ้ววิทยา,โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม,โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา,โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ การประกวดโครงงานนักเรียนระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๕๖
ศธ 04258/3340 26 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การกรอกข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวทางเว็บไซต์ ฯ
ศธ 04258/3335 26 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับจังหวัด(มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ศธ04258/3322 26 ก.ค. 2556 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอให้เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย
ศธ 04258/พิเศษ 26 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บัญชีรายละเอียดอนุมัติการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้สอน และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ศธ 04258/พิเศษ 26 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สรุปผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และผลการประเมินด้านที่ 1,2,3 ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
ศธ 04258/3283 26 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2557
ศธ 04258/ว 3319 25 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์จัดเครื่องบินบังคับ ร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/3305 25 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเรื่องการสนับสนุนทุนวิจัย
ศธ 04258/3304 25 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เชิญประชุมสัมมนาเรื่องการสนับสนุนทุนวิจัย
ศธ 04258/3281 25 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา,ไผ่งามพิทยาคม,โนนเพ็กวิทยาคม,หนองคูวิทยา,กันทรลักษ์วิทยา,คูซอดประชาสรรค์,ไกรภักดีวิทยาคม,ห้วยทับทันวิทยาคม,กันทรารมณ์ เชิญประชุมสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion)
ศธ 04258/3284 24 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศธ 04258/3242,3243,3244,3245,3246,3247 24 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2556
ศธ 04258/พิเศษ 24 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังัด ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม ประจำปี 2556
ศธ 04258/3270 24 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือในการจัดโครงการสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2556
ศธ 04258/3254 24 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
ศธ 04258/3251 24 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมประชุมตามโครงการนำร่องรูปแบบ EIS
ศธ 04258/3261 24 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร์
ศธ 04258/3257 24 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ขอความอนุเคาระห์จัดพลุประกอบพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2556 \"สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3\"
ศธ 04258/3241 24 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2556 \"สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3\"
ศธ 04258/ว3320 20 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การสั่งจองโต๊ะอาหารงานแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/ว3275 20 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและกีฬาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปี 2556 \"สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 3\"
ศธ 04258/3316 20 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ในโครงการโรงเรียนในฝัน การคัดเลือกนวัตกรรมและจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับภาค
ศธ.04258/3316 20 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน การคัดเลือกนวัตกรรมและการจัดงาน Lab School Symposium 2013 ระดับภาค
ศธ04258/3307 19 ก.ค. 2556 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2556 และเชิญชวนประชาชนลงนามปฏิญาณตนงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา
ศธ04258/3306 19 ก.ค. 2556 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอสนับสนุนการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยโรงเรียนทั่วประเทศ
ศธ 04258/3297 19 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อ.กันทรลักษ์ ขุนหาญ ขุขันธ์ น้ำเกลี้ยง พยุห์ ภูสิงห์ และเมืองจันทร์ การยื่นคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ต่อ)
ศธ 04258/3297 19 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อ.กันทรลักษ์ ขุนหาญ ขุขันธ์ น้ำเกลี้ยง พยุห์ ภูสิงห์ และเมืองจันทร์ การยื่นคำขอกำหนดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ศธ 04258/3312 19 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2548 - 2549
4058/2556 19 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขยายเวลาการส่งผลงานเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน
ศธ 04258/3298 19 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2557-2558
ศธ 04258/3295 18 ก.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเรื่องเงินตกเบิกค่าตอบแทนจ้างพนง.ราชการ ตั้งแต่ 1 ม.ค.56 - 30 มิ.ย.56
ศธ04258/3305 18 ก.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปี
ศธ04258/3292 18 ก.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.28 ทุกโรงเรียน จัดกิจกรรมวันอาเซียน
ศธ 04258/3303 18 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนกันทรารมณ์ แจ้งรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน นักเรียนดีเด่น เพื่อเตรียมเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา
ศธ 04258/3304 18 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอความร่วมมือส่งครูแนะแนวเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปี 2556
ศธ 04258/3295 18 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัด( ตามรายชื่อ 45 โรงเรียน ) การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปี 2556
ศธ 04258/3283 18 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด 27 โรงเรียน การนิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนารูปแบบโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม
ศธ 04258/3287 18 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโณงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/3281 18 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานและซักซ้อมความเข้าใจในการรับสมัครผู้รับทุน โครงการ ๑ อำดภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒
ศธ 04258/3280 18 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานและซักซ้อมความเข้าใจในการรับสมัครผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๒
ศธ 04258/3280 18 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานและซักซ้อมความเข้าใจในการรับสมัครผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
ศธ 04258/3282 18 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม,ค้อวังวิทยาคม,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,ตระกูลประเทืองวิทยาคม,โพนทันเจริญวิทย์,มหาชนะชัยวิทยาคม,ยโสธรพิทยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์,สมเด็จพระญาณสังวร,ศรีฐานกระจายศึกษา,ทรายมูลวิทยา,คำเตยวิทยา,น้ำคำวิทยาคม,ศิลาทองพิทยาสรรค์,ราชประชานุเคราะห์ 28 แจ่งครูวิทยาศาสตร์เข้าอบรมทางไกล (ETV) จังหวัดยโสธร
ศธ 04258/3279 18 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,ขุขันธ์,กันทรลักษ์วิทยา,ยโสธรพิทยาคม,เลิงนกทา,เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ การประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการทำวิจัยฟิสิกส์สัประยุทธ์
ศธ 04258/3265 18 ก.ค. 2556 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การลงรายการใน ก.พ.7 เรื่อง การปรับเงินเพิ่มตามวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง
ศธ 04258/3244 18 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธรที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เดิม) การจัดสรรเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้รายใหม่ปีการศึกษา 2556
4040/2556 17 ก.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2557
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com