หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3897
ปกติ
24 ก.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ ๐๔๒๕๘.๖๙/ว๐๖๓๔
ปกติ
24 ก.ค. 2561 โรงเรียนเลิงนกทา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (ในจังหวัดยโสธร) ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดยโสธร) ทุกโรงเรียน
ศธ 04258/ว3902
ปกติ
24 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดใกล้บ้าน
ศธ 04258/ว3901
ปกติ
24 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2561
ศธ 04258/ว3899
ปกติ
24 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา"
ศธ 04258/ว3898
ปกติ
24 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/3896
ปกติ
24 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การลาออกของลูกจ้างประจำ
ศธ 04258/3891
ปกติ
24 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ข้าราชการครูขอลากิจส่วนตัว
ศธ 04258/3879
ปกติ
24 ก.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถถัมภ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3878
ปกติ
24 ก.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3889
ปกติ
24 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2561
เลขที่ 29/2561
ปกติ
24 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกหล่ามวิทยา หนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน (รร.โคกหล่ามวิทยา)
19568/2561
ปกติ
23 ก.ค. 2561 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมปฏิบัติการจัดค่ายเยาวชน “คนดีของแผ่นดิน” “กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย”,ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน
ศธ 04258/3887
ด่วนที่สุด
23 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ดพันธุ์ แห่งความดี ปี 3 ตอน "ทำความดีด้วยหัวใจ"
ศธ 04258/3888
ด่วนที่สุด
23 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการ "สิทธิของหนู มีอยู่จริงไหม"
ศธ 04258/3816
ปกติ
23 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
ศธ 04258/ว3842
ปกติ
23 ก.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนและสภาวการณ์โลกในยุคปัจจุบัน
ศธ 04258/ว3825
ปกติ
23 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ส่งคู่มือการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/ว3872
ปกติ
23 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561”
ศธ 04258/ว3871
ปกติ
23 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(ศรีสะเกษ-ยโสธร) ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเมล็ด(พันธุ์) แห่งความดี ปี ๓ ตอน “ทำความดีด้วยหัวใจ”
ศธ 04258/3815
ปกติ
23 ก.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 29 แห่ง (รายชื่อแนบท้าย) ขอส่งเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว ระดับดีเด่นตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ศธ 04258/3876
ด่วนที่สุด
23 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา , โรงเรียนกันทรารมณ์ , โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม , โรงเรียนกำแพง , โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า) การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในอากาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ศธ 04258/ว3825
ปกติ
23 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 28 จังหวัดยโสธร ส่งคู่มือการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/ว3824
ปกติ
23 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งคู่มือการกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/3804
ปกติ
23 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ “รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย” ประจำปี 2561
ศธ 04258/3798
ปกติ
23 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/ว3874
ปกติ
21 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การรับสมัครเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 สำหรับค่ายภูมิภาค ภาคอีสาน
ศธ04258/ว3870
ปกติ
20 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ประธานกรรมการสหวิทยาเขตยศสุนทร/วังชัยแก้ว/เลิงนกทากุดชุมไทยเจริญ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท”
ศธ 04258/3868
ปกติ
20 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนกระแชงวิทยา ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/3841
ปกติ
20 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ แจ้งท้าย (ผู้อำนวยการโรงเรียน จ.ศรีสะเกษ จำนวน 9 โรงเรียน รายชื่อโรงเรียนตามหมายเหตุ) แก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย กรณีได้รับแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/3848
ด่วนที่สุด
20 ก.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดยโสธร) การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
ศธ 04258/3817
ปกติ
20 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การประชุมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
ศธ 04258/ว3845
ปกติ
20 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร รายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายไตรมาส ปี 2561 (มกราคม – มีนาคม)
ศธ 04258/ว3843
ปกติ
20 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดยโสธร การจัดงานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2561
ศธ 04258/3031
ปกติ
20 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จความชอบฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร,ค้อวังวิทยาคม ส่งคำสั่งแก้ไขเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการเฉพาะราย เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/3830
ปกติ
19 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดยโสธร อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3829
ปกติ
19 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3828
ปกติ
19 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3826
ปกติ
19 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/3820
ปกติ
19 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา, โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม, โรงเรียนเลิงนกทา และโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ยืนยันการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรและขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม
ศธ 04258/3811
ด่วนที่สุด
19 ก.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 39 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศธ 04258/ว3814
ปกติ
19 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์/ค้อวังวิทยาคม/เมืองกลางประชานุกูล/สมเด็จพระญาณสังวรฯ/ ตระกูลประเทืองวิทยาคม/ป่าติ้ววิทยา/กู่จานวิทยาคม/คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์/สอนแก้วว่องไววิทยา ขอเชิญประชุม
ศธ 04258/3809
ปกติ
19 ก.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่จัดการศึกษาในโครงการสานฝันการศึกษา (การศึกษาทางเลือก) ทุกโรงเรียน สำรวจข้อมูลนักเรียนในโครงการสานฝันการศึกษา (การศึกษาทางเลือก) ปีการศึกษา 2561
ศธ04258/ว3806
ปกติ
18 ก.ค. 2561 ศูนย์ สพม.ยโสธร ประธานและเลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดยโสธร /ประธานกรรมการ และเลขานุการสหวิทยาเขตยศสุนทร, วังชัยแก้ว, เลิงนกทากุดชุมไทยเจริญ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/3801
ปกติ
18 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์ ยืนยันการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ศธ 04258/3801
ปกติ
18 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม เรื่อง ยืนยันการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ศธ 04258/3800
ปกติ
18 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ ขอแจ้งปิดหลักสูตรและย้ายรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
ศธ 04258/3805
ปกติ
18 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/3805
ปกติ
18 ก.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/ว3803
ปกติ
18 ก.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนจุฬาพภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2562
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   |  374   |  375   |  376   |  377   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com