รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
ไฟล์แนบ
ศธ04258/036 6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/040 6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1) เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติงานการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
1488/2555 6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรณีสถานศึกษาเปิดรายวิชาเพิ่มเติมจำนวนมาก
ศธ 04258/028 6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนนสังกัด 23 โรงเรียน รายงานการชมรายการโทรทัศน์ครู
ศธ04258/034 6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรมฯ
ศธ 04258/016 5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/015 5 ม.ค. 2555 สพม.28 นายสุวรรณ ศรีใส ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2555
ศธ 04258/014 5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/013 5 ม.ค. 2555 สพม.28 นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2555
ศธ 04258/012 5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/010 5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/009 5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา ขอความอนุเคราะห์ให้สถานที่
ศธ 04258/008 5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2555
ศธ04258/017 5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การจัดโครงการพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนฯ
04258/003 4 ม.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด การขออนุมัติเบิกค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ
04258/5346 30 ธ.ค. 2554 สพม.28(พัสดุ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาพัสดุ
ศธ04258/5347 30 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ84พรรษาเทิดไท้องค์ราชันเอาชนะยาเสพติด
1473/2554 30 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
04258/5324 30 ธ.ค. 2554 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,สตรีสิริเกศ,กำแพง,กันทรลักษ์วิทยา,กันทรารมณ์,สิริเกศน้อมเกล้า,ยางชุมน้อยพิทยาคม,ขุขันธ์,เฉลิมพระเกียรติ,คูซอดประชาสรรค์,พยห์วิทยา, การคัดเลืกข้อสอบ Pre-Onet ปี 2554
30 ธ.ค. 2554 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือนธันวาคม 2554 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/5339 30 ธ.ค. 2554 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอคืนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด
ศธ04258/5327 29 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 และการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับ ม.ต้น ครั้งที่ 9
พิเศษ 28 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งรายละเอียดการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล
ศธ04258/5300 28 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การจัดแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2555
28 ธ.ค. 2554 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำเดือนธันวาคม 2554
04258/5285 27 ธ.ค. 2554 สพม.28(พัสดุ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง \"การบริหารงานพัสดุและคดีปกครอง\"
- 27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2554 ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อนักเรียนทุน(ดังแนบ)ได้พานักเรียนทุนดังกล่าวไปรายงานตัวและรับเงินทุนการศึกษาฯในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่) สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยโสธรเขต1 0850176090
ศธ04258/5280 27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก(V-Star) รายชื่อดังแนบ เชิญประชุมสัมมนารวมใจคุณครูแกนนำโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star)
ศก0027/ว27764 27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งเปลี่ยนแปลงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
ศธ04258/5249 27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้น A.L.T.C
ศธ04258/5257 27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความอุปถัมภ์ในการดำเนินโครงการเผยแผ่ศีลธรรมในโรงเรียน
ศธ04258/5173 27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) การประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE
04258/5271 27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 28 แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษา
ศธ04258/5174 27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญส่งทีมแอโรบิกเข้าร่วมทำการแข่งขันฯ
1452/2554 27 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขยายเวลาการปิดรับการส่งผลงานวีดีโอคลิปเข้าประกวด
1451/2554 26 ธ.ค. 2554 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2552
ศธ04258/5195 23 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การรณรงค์ให้ใช้ผ้าไทยตรา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/5227 23 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ 2554 ระดับประเทศ
04258/5194 22 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (ศรีสะเกษ) ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว เข้าประชุม
ศธ 04258/5201 22 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม การดำเนินการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ศธ04258/5186 21 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การดำเนินการประกวดรางวัล OBEC AWARDS ปีการศึกษา 2554
ศธ04258/5185 21 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ขอความร่วมมือให้โรงเรียนวิถีพุทธลงทะเบียนและกรอกข้อมูล
ศธ 04258/5188 21 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผอ.สพป.ศก.1-4,ผอ.สพป.ยส.1-2,ผอ.สถาบันการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ,ประธานสหวิทยาเขตและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน รายงานการประชุมขับเคลื่อน\"นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ 2555 เพื่อจัดการศึกษาสู่การมีงานทำ\"
04258/5135 20 ธ.ค. 2554 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชุมสัมมนาทางวิชาการพัฒนาวิชาชีพครูผู้บริหารสถานศึกษา
ศก 04258/5144 20 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เปลี่ยนแปลงกำหนดการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (O-NET)ช่วงชั้นที่ 3
ศธ 04258/5136 19 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.28 รายงานการประชุมครั้งที่ 9/2554
ศธ 04258/5132 19 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ
ศธ04258/5093 19 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 การจัดสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
ศธ 04258/5120 19 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.เกมส์ 2554 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
19 ธ.ค. 2554 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด แต่งตั้งคณะกรรมการจัดนิทรรศการและถนนคนเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com