หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ04258/221
ปกติ
19 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล 8 โรงเรียน ประชุมสัมมนาชี้แจงแผนและแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ศธ 04258/231
ปกติ
19 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด แจ้งเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์สำหรับการติดตามและประเมินผลทางอิเลคทรอนิส์
1530/2555
ปกติ
18 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1 สพป.นครราชสีมา เขต 2
ศธ02458/198
ด่วน
18 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2555
ศธ 04258/210
ปกติ
18 ม.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อนุญาตให้รื้อถอนอาคารบ้านพักครู แบบ 202
ศธ 04258/209
ปกติ
18 ม.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา อนุญาตให้รื้อถอนอาคารบ้านพักครู แบบ 203 ก
ศธ04258/201
ปกติ
18 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งเปลี่ยนแปลงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีฯ
ศธ04258/202
ปกติ
18 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษาโครงการช้างเผือก(รุ่นที่3)
ศธ04258/192
ปกติ
17 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอเชิญประชุมนำเสนอแผนงานวิจัยและทำข้อตกลงการรับทุนวิจัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2555
ศธ 04258/186
ปกติ
17 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโทรทัศน์ครู 23 โรงเรียน รายงานการชมรายการโทรทัศน์ครู และเลื่อนการจัดประชุม
ศธ 04258/170
ปกติ
16 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูผู้ประสบอุทกภัย
04258/171
ปกติ
16 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/168
ปกติ
16 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอขยายห้องเรียนพิเศษของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ศธ 04258/159
ปกติ
13 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม,โรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ผลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 17 ระดับจังหวัด
ศธ04258/145
ปกติ
13 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
1515/2555
ปกติ
13 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนยโสธรพิทยาคม แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 รอบแรก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ศธ04258/096
ปกติ
12 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุน ค่ายวิชาการเตรียมสอบโควต้า มข.
ศธ04258/120
ปกติ
12 ม.ค. 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี2555
ศธ04258/130
ด่วน
12 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ขอเชิญร่วมประกวดแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 61
1511/2555
ด่วนที่สุด
12 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด รายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
1510/2555
ปกติ
12 ม.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนในสังกัด ขยายระยะเวลาในการส่งเอกสารเพิ่มเติม การขอเครื่องราชฯ ประจำปี 2555
ศธ 04258/089
ปกติ
11 ม.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา
ศธ 04258/124
ปกติ
11 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๕
ศธ 04258/118
ปกติ
11 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/102
ปกติ
11 ม.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแห่งชาติ
ศธ 04258/105
ด่วนที่สุด
11 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด การจัดทำผลงานวิทยฐานะเชี่ยวชาญสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ศธ04258/084
ด่วนที่สุด
11 ม.ค. 2555 สพม.28 คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา ทุกท่าน ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ศธ 04258/099
ปกติ
11 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ศธ 04258/082
ปกติ
10 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนทัศนศึกษาและร่วมชมฟุตบอล คิงส์คัพ ครั้งที่ 41
ศธ 04258/081
ปกติ
10 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ขออนุญาตนำลูกเสือและเนตรนารีร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษา
ศธ04258/67
ด่วนที่สุด
9 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ 1อำเภอ 1 ทุน
พิเศษ
ด่วนที่สุด
9 ม.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผอ.โรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ส่งเอกสารเพิ่มเติม (การขอเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2555
ศธ 0425//061
ปกติ
9 ม.ค. 2555 สพม.28 (การเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขอคืนเงินค่าตอบแทนจ้างลูกจ้างในสังกัด
ศธ04258/060
ด่วนที่สุด
9 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ แจ้งรายชื่อเด็กและเยาวชนดีเด่นฯ
ศธ04258/055
ปกติ
9 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนนสังกัด 22 โรงเรียน(ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม) ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่จะรับประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระยะที่ 1
ศธ04258/048
ปกติ
8 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ04258/052
ด่วนที่สุด
6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร,เฉลิมพระเกียรติฯ,ปรางค์กู่,โนนเพ็กวิทยาคม,กันทรลักษ์วิทยา การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
ศธ04258/051
ด่วนที่สุด
6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม,ยโสธรพิทยาสรรค์,ตระกูลประเทืองวิทยาคม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาฯ
ศธ 04258/042
ปกติ
6 ม.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด มาตรการปรังปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)
ศธ04258/036
ด่วน
6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2554
ศธ 04258/040
ปกติ
6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (ครั้งที่ 1) เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติงานการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
1488/2555
ปกติ
6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรณีสถานศึกษาเปิดรายวิชาเพิ่มเติมจำนวนมาก
ศธ 04258/028
ปกติ
6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนนสังกัด 23 โรงเรียน รายงานการชมรายการโทรทัศน์ครู
ศธ04258/034
ด่วนที่สุด
6 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) ขอความร่วมมือดำเนินงานโครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรมฯ
ศธ 04258/016
ปกติ
5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/015
ปกติ
5 ม.ค. 2555 สพม.28 นายสุวรรณ ศรีใส ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2555
ศธ 04258/014
ปกติ
5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
ศธ 04258/013
ปกติ
5 ม.ค. 2555 สพม.28 นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มกราคม 2555
ศธ 04258/012
ปกติ
5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม
ศธ 04258/010
ปกติ
5 ม.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com