หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/3532
ปกติ
13 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น
ศธ 04258/3531
ปกติ
13 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันฟุตบอลพลาสติก \"\"นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์คัพ\"
ศธ 04258/3499
ด่วนที่สุด
13 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2555
2294/2555
ด่วนที่สุด
13 ก.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคค โรงเรียนมัธยมสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 (เดิม) การรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2547 และ 2548
ศธ04258/2508
ปกติ
13 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด รายละเอียดการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ที่ ศธ 04258/3498
ปกติ
13 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง โครงการโพธิสัตว์น้อยชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ปีที่ 3 (โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกร้องขอพ่อแม่เลิกเหล้า)
พิเศษ/2555
ปกติ
13 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอเปลี่ยนแปลงแบบสำรวจความต้องการพัฒนาตนเอง( บสพ.1 ) ข้อ 3กรณีเสนอขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญที่ ก.ค.ศ.มีมติไม่อนุมัติ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
2290/2555
ด่วนที่สุด
13 ก.ค. 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 (เดิม) การรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2547 และ 2548
พิเศษ/2555
ปกติ
13 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3175
ด่วนที่สุด
12 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศธ04258/3492
ด่วนที่สุด
12 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา
ศธ 04258/3415
ปกติ
12 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู \"ครั้งที่ 7\" พ.ศ. 2556
ศธ 04258/3472
ปกติ
12 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ศธ 04258/3457
ปกติ
12 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถให้บริการเด็กพิการทุกประเภทได้ตามระบบแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
ที่ ศธ 04258/3463
ปกติ
12 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) โครงการประกวดการ์ตูน Animation หัวข้อ \"หัวข้อนิทาานพื้นบ้านภาคอีสาน\"
ศธ04258/3453
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผลการประกวดคัดเลือกโครงงานคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555
ศธ04258/3379
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2555 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ศธ04258/3461
ด่วนมาก
11 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ
ศธ04258/3460
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ
ศธ 04258/3454
ปกติ
11 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555
ศธ 04258/3452
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2555 สพม. 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือให้โรงเรียนแจ้งให้ ข้าราชการที่ได้เสนอขอเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ที่ ก.ค.ศ. มีมติไม่อนุมัติ โดยให้โรงเรียนดำเนินการจัดทำแบบสรุปสำรวจผู้ที่มีรายชื่อฯ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อกรอกข้อมูลในแบบสำรวจความต้องการพัฒนาตนเอง ถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยสามารถดาว์โหลดแบบสรุป ผ่านระบบ e-office (ข้อมูลไฟล์ Excel) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เพื่อนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาดำเนินการต่อไป
ศธ 04258/3308
ปกติ
11 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ หว้ากอ ครั้งที่ 2
ศธ04258/3446
ด่วนที่สุด
11 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ศธ 04258/3445
ปกติ
11 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (36 โรงเรียน) กรอกแบบสอบถาม โครงการ Inquirng Mind \"ครูไทย หัวใจสืบเสาะ\"
พิเศษ/2555
ปกติ
11 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3410
ปกติ
11 ก.ค. 2555 สพม.28 (การเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนภูมิซรอลวิทยา แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด ประจำเดือนมิถุนายน 2555
พิเศษ/2555
ปกติ
10 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3417
ปกติ
10 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์,ปรางค์กู่,คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ การจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินงานเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA) 2012
ที่ ศธ 04258/3407
ด่วนที่สุด
9 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปีการศึกษา 2555 \"สพม.เกมส์ ครั้งที่ 2\"
ที่ ศธ 04258/3406
ด่วนที่สุด
9 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การแข่งขันกีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประจำปีการศึกษา 2555 \"สพม.28 เกมส์ ครั้งที่ 2\"
ศธ 04258/3405
ปกติ
9 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน (ที่มีรายชื่อข้าราชการเกษียณอายุราชการ) ขอเชิญผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานแสดงมุฑิตาจิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 04258/3395
ปกติ
9 ก.ค. 2555 การเงินฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับเงินบำนาญ
ศธ04258/3151
ด่วนที่สุด
9 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ(สาระภาษาอังกฤษ) ผู้อำนวยการโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน (Impromptu Speech 2012) ปี 2555
ศธ04138/
ด่วนที่สุด
9 ก.ค. 2555 จังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ,โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,โรงเรียนขุขันธ์,โรงเรียนกำแพง,โรงเรียนกันทรารมณ์ ขอเชิญประชุมและคัดเลือกโครงงานนักเรียนระดับจังหวัดประจำปี 2555
ศธ 04258/3397
ปกติ
9 ก.ค. 2555 การเงินฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.28 การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
พิเศษ/2555
ปกติ
9 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
ศธ 04258/3393
ปกติ
6 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ศธ04258/3392
ด่วนที่สุด
6 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย,ศรีรัตนวิทยา,เฉลิมพระเกียรติฯ,สตรีสิริเกศ,บึงบูรพ์,ห้วยทับทันวิทยาคม,กันทรารมณ์,ภูมิซรอลวิทยา การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่10ประจำปี2555ในระดับจังหวัด
ศธ 04258/3302
ปกติ
6 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนานักเรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา 2555(แก้ไข)
ศธ 04258/3326
ปกติ
6 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง การสั่งจองโต๊ะอาหารงานแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ 0428/3327
ปกติ
6 ก.ค. 2555 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง (จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้างการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (พ.ศ.2556) จังหวัดมหาสารคาม \"มหาสารคามเกมส์\"
2254/2555
ปกติ
6 ก.ค. 2555 ผู้อำนวยการ สพม 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนานักเรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
ศธ 042583381
ปกติ
6 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียรน้ำคำวิทยาคม,สิงห์สามัคคีวิทยา อนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ
ศธ 04258/3322
ปกติ
6 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การขอรับการประเมินความพร้อมโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/3325
ปกติ
6 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ศธ04258/3311
ด่วนที่สุด
5 ก.ค. 2555 ผอ.สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ศธ04258/3312
ปกติ
5 ก.ค. 2555 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง, ผู้อำนวยการโรงเรียนขุขันธ์ ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร
ศธ 04258/3288
ด่วนที่สุด
5 ก.ค. 2555 สพม. 28 (กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการอบรมครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามโครงการพัฒาครูทั้งระบบ
ศธ 04258/3306
ด่วนที่สุด
5 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดศรีสะเกษ) กำหนดส่งฐานข้อมูลต้นปี ปีการศึกษา 2555
ศธ04258/3305
ด่วนที่สุด
5 ก.ค. 2555 กลุ่มนิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด(จังหวัดยโสธร) กำหนดส่งฐานข้อมูลต้นปี ปีการศึกษา 2555
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   |  370   |  371   |  372   |  373   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com