รับส่งเอกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :


ที่
ประเภทหนังสือ
วันที่
จาก
ถึง
เรื่อง
File
ศธ 04258/0613 6 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนในสังกัด สพม.28
ศธ04258/0630 6 ก.พ. 2556 สพม.28 ผู้อนวยการโรงเรียนในสังกัดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษสถานศึกษา
ศธ 04258/0611 6 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ประเมินความพร้อมในการเปิดห้องเรียนพิเศษ
ศธ 04258/0612 6 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง โรงเรียนคู่พัฒนาของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และประธานสหวิทยาเขต ทุกสหวิทยาเขต ขอเชิญประชุมการดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/0592 5 ก.พ. 2556 สพม.28 ผอ.ร.ร.ยโสธรพิทยาคม ขอความอนุเคราะห์สถานที่ในการประชุมสัมมนาการเตรียมความพร้อมสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมความพร้อมสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล
ศธ 04258/570 5 ก.พ. 2556 สพม.28(อำนวยการ) ผอ.ทุกโรงเรียนในสั งกัด ประกาศเตือน \"หมากฝรั่ง....ไฟช๊อต\" ระบาดหนักหน้าโรงเรียนอันตรายถึงตายได้
ศธ 04258/571 5 ก.พ. 2556 สพม.28(อำนวยการ) ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมของนักเรียน
ศธ 04258/569 5 ก.พ. 2556 สพม.28(อำนวยการ) ผอ.ทุกโรงเรียนในสังกัด นักเรียนรับประทานเมล็ดสบู่ดำ
ศธ 04258/0589 5 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้อง การเตรียมการเพื่อให้เกิดความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
พิเศษ/2556 5 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ด้วย สพฐ.จะจัดทำแนวปฏิบัติการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ (1 มกราคม 2555 ) เพื่อความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงให้ สมพ.28 แจ้งปัญหา ข้อสงสัย ที่เกี่ยวข้องไปยังสพฐ. ภายในวันที่ 5 กพ.55 ผ่านทางอีเมล์ จนท.รับผิดชอบ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมจากที่ทาง สพม.28ได้แจ้งไปแล้ว ขอได้แจ้งผ่านทางระบบ e-office เพื่อรวบรวมส่งไป สพฐ. อีกครั้งหนึ่ง
ศธ 04258/0565 4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร
ศธ 04258/0566 4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร
ศธ 04258/0575 4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/0518 4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตนวิทยา การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/0517 4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/0478 4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/0477 4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/6427 4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ศธ 04258/0556 4 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2556
ศธ 04258/0533 4 ก.พ. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอบรม
ศธ 04258/0548 1 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน(เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ) การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2556 (ระดับจังหวัด)
ศธ 04258/428 1 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา การประชุมสัมมนาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ (Read Aloud Thailand)
ศธ 04258/0510 1 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
ศธ 04258/0509 1 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การแข่งขัน My Little Farm ปี 4
พิเศษ/2556 1 ก.พ. 2556 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งการโอนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุุตรและค่ารักษาพยาบาล
ศธ 04258/507 1 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มแผน) ผอ.โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม การจัดประชุมรับแบบรูปรายการ ชี้แจงการจัดซื้อจัดจ้างและการคุมงานก่อสร้าง
3220/2556 1 ก.พ. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ยกเลิก ปพ.1
3219/2556 31 ม.ค. 2556 กลุ่มนิเทศฯ สพม 28 โรงเรียนในสังกัด สพม 28 ทุกโรง บัญชีแนบท้ายคำสั่งและคำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการสอบ ONET ม.3 ปรับใหม่
ศธ 04258/0424 28 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 10 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556 (โรงเรียนดีศรีตำบล)
ศธ 04258/0423 28 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 32 โรงเรียน แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี 2556 (โรงเรียนในฝัน)
ศธ 04258/0422 28 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ 2556 รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน
ศธ 04258/348 31 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) แจ้งผลสรุปภาพรวมตัวบ่งชี้ที่ 5 ของ สมศ ปีการศึกษา ปี 2554
ศธ 04258/490 31 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ\"เรียนรู้อาเซียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน ผ่านวรรณกรรมลาว\"
ศธ 04258/489 31 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2556
ศธ 04258/476 31 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แนวดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ศธ 04258/0474 30 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) ผู้อำนวยการในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2555
ศธ04258/0463 30 ม.ค. 2556 สพม.28 ผอ.โรงเรียนทุกโรงเรียน แจ้งให้โรงเรียนติดต่อขอรับเอกสารเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตร
- 30 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้บริหารและครูในสังกัด
ศธ04258/0460 30 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4
ศธ 04258/0456 30 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริม ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอความร่วมมือแกไขปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ศธ 04258/0411 30 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความร่วมมือให้ข้อมูลเพื่อการประเมินผลโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
ศธ 04258/0445 29 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนลูกจ้างในสังกัด เดือนมกราคม 2556
ศธ 04258/0444 29 ม.ค. 2556 สพม.28 (กลุ่มการเงิน) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด แจ้งโอนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด เดือนมกราคม 2556
ศธ04258/0431 29 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดภาพเขียนเรียงความและคำขวัญ
ศธ 04258/0428 29 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับแบบพิมพ์ ปพ.1
ศธ04258/0441 29 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
3194/2556 29 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยาฯ โรงเรียนพอกพิทยาคมฯ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ การประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สังกัด สพฐ.
ที่ศธ 04258/0418,0419,0420,0421 28 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและประถมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา,เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้สอบแข่งขันได้ตามรายชื่อดังแนบ ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
ศธ04258/0405 28 ม.ค. 2556 สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผู้สังเกตการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ศธ 04258/0414 28 ม.ค. 2556 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น