หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/ว330
ปกติ
15 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
ศธ 04258/ว329
ปกติ
15 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอเชิญชวนสั่งซื้อสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศธ04258/327
ด่วนที่สุด
15 ม.ค. 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ(สพม.28) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมและอนุญาตให้ผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 8 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561
ศธ 04258/0284
ปกติ
15 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ศธ04258/325
ด่วนที่สุด
15 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อสถานศึกษาตามเอกสารแนบท้าย) ขอความอนุเคราะห์เชิญบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ศธ 04258/0307
ปกติ
15 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยวการโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/0285
ปกติ
15 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ขออนุญาตนำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายพักแรมและทดสอบวิชาพิเศษ ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/326
ปกติ
15 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ศธ 04258/0322
ปกติ
15 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/0321
ปกติ
15 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ 04258/0287,0295
ปกติ
15 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรม และค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/309
ปกติ
15 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/310
ปกติ
15 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/บรรทึกข้อความ
ด่วนที่สุด
15 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/312
ด่วนที่สุด
15 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล,ห้วยทับทันวิทยาคม,ปรางค์กู่,เขื่อนช้างวิทยาคาร,ตูมพิทยานุสรณ์,พยุห์วิทยา,ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษกและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/302
ด่วนที่สุด
12 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ประกาศผลการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันครู 16 มกราคม 2561 "เพชร สพม.28" ประจำปี 2560
ศธ 04258/305
ปกติ
12 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/292
ปกติ
12 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/291
ปกติ
12 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/290
ปกติ
12 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/229/300
ด่วนที่สุด
12 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคารและโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)
ศธ 04258/301
ด่วนที่สุด
12 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 (การรับตรงจากพื้นที่)
ศธ 04258/289
ด่วนที่สุด
12 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการประเมินผลงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/296
ด่วนที่สุด
12 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจนในระบบปัจจัยพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ศธ04258/279
ปกติ
12 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานสรรหาฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
ศธ๐๔๒๕๘/๒๘๐
ปกติ
12 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๑๕๖๑
ศธ 04258/275
ปกติ
11 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ประธานสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต/ เลขานุการสหวิทยาเขตทุกสหวิทยาเขต การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ศธ 04258/269
ปกติ
11 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Wate School) ปี 2561
ศธ 04258/241
ปกติ
11 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย การประชุมปฏิบัติการวิพากษ์และจัดทำรูปแบบเอกสารสื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
ศธ 04258/234
ปกติ
11 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/235
ปกติ
11 ม.ค. 2561 ผอ.สพม.28 (กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา อนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/ว268
ด่วนที่สุด
11 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การวัดและประเมินผลการรู้เรื่องการอ่าน ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/ว265
ด่วนที่สุด
11 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดนิทรรศการนำเสนอโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ศธ 04258/0260
ปกติ
11 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยา ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/0259
ปกติ
11 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบรูพ์ ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/254
ปกติ
11 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดศรีสะเกษ
ศธ 04258/250
ปกติ
11 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ IJSO และ IESO
ศธ 04258/249
ปกติ
11 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/ว42
ปกติ
10 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มการเงินฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ส่งใบเสร็จเงินอุดหนุนทั่วไป ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2560
ศธ 04258/257
ปกติ
11 ม.ค. 2561 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) เชิญร่วมพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเพล
ศธ 04258/247
ด่วนที่สุด
11 ม.ค. 2561 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด (รายชื่อแนบท้าย) ขอรับเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาว ระดับดีเด่นตามโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559
ศธ 04258/243
ปกติ
11 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561
ศธ 04258/244
ปกติ
11 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
ศธ 04258/
ปกติ
10 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/209
ปกติ
10 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทรายมูลวิทยา เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/208
ปกติ
10 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/206
ปกติ
10 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ตำแหน่งครู
ศธ 04258/0218
ปกติ
10 ม.ค. 2561 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ ขออนุญาตไปราชการ
ศธ 04258/204
ปกติ
10 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
ศธ 04258/202
ปกติ
10 ม.ค. 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา เรื่อง การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ตำแหน่งครู
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   |  57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com