หน้าแรก > รับ - ส่งเอกสาร

ชื่อผู้ใช้งาน: รหัสผ่าน :ที่ ประเภท วันที่ จาก ถึง เรื่อง ไฟล์แนบ
ศธ 04258/8991
ด่วนที่สุด
14 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรารมย์,กำแพง,กันทรลักษ์วิทยา,กุดชุมวิทยาคม,สมเด็จพระญาณสังวร ฯ, ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์,ป่าติ้ววิทยา,กระแชงวิทยา,ศรีรัตนวิทยา,ขุขันธ์,ส้มป่อยพิทยาคม, คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์,สวายพิทยา,โนนเพ็กวิทยาคม,เบญจประชาสรรค์,และศรีสะเกษวิทยาลัย เชิญประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 จังหวัดขอนแก่น
ศธ 04258/8978
ปกติ
14 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบูรพ์ เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศธ 04258/8983
ปกติ
14 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการสอบแข่งขันวัดความสามารถทางคณิตศาสตร์ (Math Contest 2017) ครั้งที่ ๒๖
ศธ 04258/8982
ปกติ
14 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสอบวัดคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561
ศธ 04258/8981
ปกติ
14 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ศธ ๐๔๒๕๘/๘๙๘๗
ปกติ
14 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มอำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา การออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๖๑
ศธ04258/8985
ปกติ
14 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนออกนอกพื้นที่
ศธ04258/8984
ปกติ
14 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเจริญวิทยา การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
ศธ 04258/8943
ปกติ
13 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ เรื่อง อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8958
ปกติ
13 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนยการโรงเรียนเฉลิมพระเกีรติสมเด็จพระศรีนาครินทร์ ศรีสะเกษ เรื่อง ขออนุมัติการเดินทางไปราชการ
ศธ 04258/8964
ปกติ
13 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานนะเชี่ยวชาญ
ศธ 04258/8962
ปกติ
13 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ศธ. 04258/8628
ปกติ
13 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มบริหารงานบุคคล) ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ การประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ศธ 04258/8925
ปกติ
13 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์ บทธัมจักกัปปวัตตนสูตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ชิงรางวัลเกียรติยศ
ศธ 04258/8959
ปกติ
13 ธ.ค. 2560 สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การนำนักเรียนเดินทางเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
ศธ 04258/8954
ปกติ
13 ธ.ค. 2560 กลุ่มอำนวยการ สพม.28 ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ศธ04258/8942
ด่วนที่สุด
13 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบำเหน็จฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศธ 04258/8928
ปกติ
13 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม, โรงเรียนยโสธรพิทยาคม, โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ และโรงเรียนเลิงนกทา ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศธ 04258/8940
ด่วนที่สุด
13 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด (จังหวัดศรีสะเกษ) ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2561
ศธ04258/8936
ปกติ
13 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคูวิทยา ขออนุญาตเดินทางไปราชการ
ศธ04258/8937
ปกติ
13 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ขออนุญาตไปราชการของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
17433/2560
ปกติ
12 ธ.ค. 2560 สพม.28 นิเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียน (โรงเรียนที่เป็นตัวแทน) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จังหวัดขอนแก่น
ศธ 04258/8908
ด่วนที่สุด
12 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560
ชพส./ศล.อส.6001/128
ปกติ
12 ธ.ค. 2560 ชมรมพุทธศาสตร์สากล ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ขอเชิญเข้าร่วม "กิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดี เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักกัปปวัตตนสูตรฯ
ศธ04258/8915
ปกติ
12 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา
ศธ 04258/8893
ปกติ
12 ธ.ค. 2560 สพม.28 (กลุ่มส่งเสริมฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
8876/2560
ปกติ
8 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กฏบัตรตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28
ศธ04258/8912
ปกติ
12 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย , ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ,ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุห์วิทยา และผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ขอเชิญอบรม
ศธ04258/8913
ปกติ
12 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ขออนุญาตแนะแนวการศึกษาต่อ
ศธ 04258/8893
ปกติ
12 ธ.ค. 2560 สพม.28(อำนวยการ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เชิญประชุมผูบริหารสถานศึกษา
ศธ 04258/8910
ปกติ
12 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชาสัมพันธ์โครงการติว PAT 7.4 เตรียมตัวสู่รั้วไม่ไผ่ ครั้งที่ 2
ศธ 04258/8904
ปกติ
10 ธ.ค. 2560 สพม.28กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
04258/ว8897
ปกติ
8 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผอ.รร.น้ำเกลี้ยงวิทยา รร.เลิงนกทา รร.นครศรีลำดวนวิทยา แจ้งบุคลากรเข้าร่วมการตรวจข้อสอบอัตนัย (O-NET) ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
04258/ว8902
ด่วนที่สุด
8 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมบุคลากรครู : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ศธ 04258/8886
ปกติ
8 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา
ศธ04258/8885
ปกติ
8 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/8884
ปกติ
8 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/8883
ปกติ
8 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/8882
ปกติ
8 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/8881
ปกติ
8 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิงนกทา ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
ศธ04258/8880
ปกติ
8 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศธ04258/8878
ปกติ
8 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด โครงการ "คัดเลือกลูกเสือที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี ๒๕๖๐"
ศธ 04258/8875
ด่วนที่สุด
8 ธ.ค. 2560 ผอ.สพม.28(กลุ่มนิเทศฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน การจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยระบบ SGS
ศธ 04258/8855
ปกติ
8 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/8855
ปกติ
8 ธ.ค. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2561
ศธ 04258/8850
ด่วนที่สุด
8 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเชิงปฏบัติการจัดทำผลงานและการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม
ศธ 04258/8849
ด่วนที่สุด
8 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอเชิญเป็นวิทยากรการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานและการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม
ศธ 04258/8848
ด่วนที่สุด
8 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานและการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม เพื่อเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560
ศธ04258/8873
ปกติ
8 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขออนุญาตไปราชการ
ศธ04258/8872
ปกติ
8 ธ.ค. 2560 สพม.28 กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ
<< ย้อนกลับ   1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   |  15   |  16   |  17   |  18   |  19   |  20   |  21   |  22   |  23   |  24   |  25   |  26   |  27   |  28   |  29   |  30   |  31   |  32   |  33   |  34   |  35   |  36   |  37   |  38   |  39   |  40   |  41   |  42   |  43   |  44   |  45   |  46   |  47   |  48   |  49   |  50   |  51   |  52   |  53   |  54   |  55   |  56   57   |  58   |  59   |  60   |  61   |  62   |  63   |  64   |  65   |  66   |  67   |  68   |  69   |  70   |  71   |  72   |  73   |  74   |  75   |  76   |  77   |  78   |  79   |  80   |  81   |  82   |  83   |  84   |  85   |  86   |  87   |  88   |  89   |  90   |  91   |  92   |  93   |  94   |  95   |  96   |  97   |  98   |  99   |  100   |  101   |  102   |  103   |  104   |  105   |  106   |  107   |  108   |  109   |  110   |  111   |  112   |  113   |  114   |  115   |  116   |  117   |  118   |  119   |  120   |  121   |  122   |  123   |  124   |  125   |  126   |  127   |  128   |  129   |  130   |  131   |  132   |  133   |  134   |  135   |  136   |  137   |  138   |  139   |  140   |  141   |  142   |  143   |  144   |  145   |  146   |  147   |  148   |  149   |  150   |  151   |  152   |  153   |  154   |  155   |  156   |  157   |  158   |  159   |  160   |  161   |  162   |  163   |  164   |  165   |  166   |  167   |  168   |  169   |  170   |  171   |  172   |  173   |  174   |  175   |  176   |  177   |  178   |  179   |  180   |  181   |  182   |  183   |  184   |  185   |  186   |  187   |  188   |  189   |  190   |  191   |  192   |  193   |  194   |  195   |  196   |  197   |  198   |  199   |  200   |  201   |  202   |  203   |  204   |  205   |  206   |  207   |  208   |  209   |  210   |  211   |  212   |  213   |  214   |  215   |  216   |  217   |  218   |  219   |  220   |  221   |  222   |  223   |  224   |  225   |  226   |  227   |  228   |  229   |  230   |  231   |  232   |  233   |  234   |  235   |  236   |  237   |  238   |  239   |  240   |  241   |  242   |  243   |  244   |  245   |  246   |  247   |  248   |  249   |  250   |  251   |  252   |  253   |  254   |  255   |  256   |  257   |  258   |  259   |  260   |  261   |  262   |  263   |  264   |  265   |  266   |  267   |  268   |  269   |  270   |  271   |  272   |  273   |  274   |  275   |  276   |  277   |  278   |  279   |  280   |  281   |  282   |  283   |  284   |  285   |  286   |  287   |  288   |  289   |  290   |  291   |  292   |  293   |  294   |  295   |  296   |  297   |  298   |  299   |  300   |  301   |  302   |  303   |  304   |  305   |  306   |  307   |  308   |  309   |  310   |  311   |  312   |  313   |  314   |  315   |  316   |  317   |  318   |  319   |  320   |  321   |  322   |  323   |  324   |  325   |  326   |  327   |  328   |  329   |  330   |  331   |  332   |  333   |  334   |  335   |  336   |  337   |  338   |  339   |  340   |  341   |  342   |  343   |  344   |  345   |  346   |  347   |  348   |  349   |  350   |  351   |  352   |  353   |  354   |  355   |  356   |  357   |  358   |  359   |  360   |  361   |  362   |  363   |  364   |  365   |  366   |  367   |  368   |  369   | ถัดไป >>


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com