ลิงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

Google Search

ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.60
  ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.2560
  จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
  จำนวนนักเรียนแยกตามความด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ
  จำนวนนักเรียนแยกตามน้ำหนักส่วนสูง
  จำนวนนักเรียนแยกตามความขาดแคลน
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)
  สรุปผลการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR ประจำปีการศึกษา 2559)word
  ข้อมูลบุคลากร จ.ศรีสะเกษ 10 มิ.ย.60
  ข้อมูลบุคลากร จ.ยโสธร 10 มิ.ย.60

Website โรงเรียน

ภาพกิจกรรม
 
หน้าแรก > ลิงค์

   Link( 10 )
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ
สำนักงาน กคศ.
รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา 76 จังหวัด
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สพฐ.
สทศ.
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. DOC
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
   web ที่น่าสนใจ( 17 )
Lab Schools
ครูบ้านนอกดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
EduZone
สสวท.
สื่อการเรียนรู้ brainpop.com
ห้องเรียนออนไลน์
ครูไทย
   หนังสือพิมพ์( 13 )
ข่าวไทยรัฐออนไลน์
เดลินิวส์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
สยามกีฬา
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
บ้านเมือง
บางกอกโพสต์
   เรื่องน่ารู้( 7 )
รวมพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการศึกษา
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
ยื่นแบบเสียภาษี
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คู่มือประมาณราคา
ราคามารตฐานก่อสร้าง
   สรุปผลการสอบ NT ONET,GAT,PAT( 0 )
   Website โรงเรียน( 81 )
ศรีสะเกษวิทยาลัย
สตรีสิริเกศ
เขื่อนช้างวิทยาคาร
ไกรภักดีวิทยาคม
คูซอดประชาสรรค์
สิริเกศน้อมเกล้า
ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 (ห้วยคล้า)
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
มัธยมโพนค้อ
น้ำคำวิทยา
   ข้อมูล สพม.28( 1 )
ส้มป่อยพิทยาคม


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
Powered by : งานขอนแก่น