วันที่ : 22 เมษายน 2561
เมนูค้นหา เลือกวันที่
[ เฉพาะเจ้าหน้าที่ ]

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


หน้าที่ [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
ที่ ภารกิจ สถานที่ วัน/เดือน/ปี เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
177 ประชุมสัมมนาทางวิชาการและรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 4 พฤษภาคม 2561 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
176 ประชุมสัมมนาทางวิชาการและรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 3 พฤษภาคม 2561 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
188 ประชุมแกนนำขับเคลื่อน"พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา(Sandbox)" จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมฤทธา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 29 เมษายน 2561 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
175 ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 27 เมษายน 2561 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
186 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 25 เมษายน 2561 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
189 ประชุมบุคลากร ประจำเดือน เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 25 เมษายน 2561 13:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
183 ประชุมจัดตั้งกองทุน "ช่วยเหลือนักเรียนฯ" ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 24 เมษายน 2561 13:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
187 ประชุมคณะกรมการจังหวัดยโสธร ประจำเดือน เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร 24 เมษายน 2561 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
185 เป็นประธานรับมอบสนามกีฬาอำเภอวังหิน ณ สนามกีฬาอำเภอวังหิน(โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา) 22 เมษายน 2561 13:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
184 ประชุมพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนข้าราชการครู(ผู้สอน) ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 20 เมษายน 2561 13:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล

พัฒนาโดย :: นายก้องหล้า พรมดวงดี @2017 พบปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ แจ้งที่นี่