ระบบภารกิจไปราชการผู้บริหารการศึกษา วันที่ : 23 ก.พ. 2561ที่ ภารกิจ สถานที่ วัน/เดือน/ปี เวลา ผู้บริหารการศึกษา
1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ 2018-02-23 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล

พัฒนาโดย :: นายก้องหล้า พรมดวงดี @2017 พบปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ แจ้งที่นี่