ระบบภารกิจไปราชการผู้บริหารการศึกษา วันที่ : 18 ต.ค. 2561ที่ ภารกิจ สถานที่ วัน/เดือน/ปี เวลา ผู้บริหารการศึกษา
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ภูพฤกษารีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 2018-10-18 08:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล

พัฒนาโดย :: นายก้องหล้า พรมดวงดี @2017 พบปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ แจ้งที่นี่