ระบบภารกิจไปราชการผู้บริหารการศึกษา วันที่ : 26 พ.ค. 2561ที่ ภารกิจ สถานที่ วัน/เดือน/ปี เวลา ผู้บริหารการศึกษา
1 ร่วมประชุมเข้าร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ อาคารพัชรกิติยาภา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2018-05-26 13:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล

พัฒนาโดย :: นายก้องหล้า พรมดวงดี @2017 พบปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ แจ้งที่นี่