ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 26 สิงหาคม 2562

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
19 กันยายน 2562 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
6 กันยายน 2562 ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 12:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
6 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมไดมอนด์พล่าซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
5 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมไดมอนด์พล่าซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
4 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมไดมอนด์พล่าซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
29 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
27 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ สภานายิกสภากาชาดไทย การจัดอบรมและพัฒนาแกนนำจิตอาสากาชาดไทย จังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร 12:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางพรรณพร บุญทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
27 สิงหาคม 2562 ประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
27 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมรวมพลคนกล้าดียกกำลัง 3 (กล้าคิดดี กล้าพูดดี กล้าทำดี) ณ หอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 17:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
26 สิงหาคม 2562 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (ชั้น 1) 08:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางพนิตตา งามแสง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.28