ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 20 กันยายน 2562

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
11 กันยายน 2562 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดย ท่านดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
11 กันยายน 2562 ร่วมเป็นเกียรติใพิธีเปิดการแข่งขันและงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 สนามที่ 2 ณ บริเวณลานโคปุละ เกาะกลางน้ำ ห้วยน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ 17:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายสุพิชญ์ ลาลุน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
10 กันยายน 2562 ประชุมติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงประจักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
10 กันยายน 2562 ร่วมต้อนรับคณะมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ณ ห้องประชุมโพธิ์ศรีเขียว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28
9 กันยายน 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
9 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการ จัดงาน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องพลอยชมพู สพป.ศก.เขต 1 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
8 กันยายน 2562 ร่วมรับผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ 19 ปี วันคล้ายวันละสังขารหลวงปู่สรวง ณ วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 15:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28 ***แต่งชุด เครื่องแบบปกติขาว***
7 กันยายน 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้,นำเสนอผลงาน และคัดเลือกสถานศึกษาแกนนำกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
6 กันยายน 2562 ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 12:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
6 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สพม.28 14:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล