ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
7 กันยายน 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้,นำเสนอผลงาน และคัดเลือกสถานศึกษาแกนนำกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
6 กันยายน 2562 ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 12:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
6 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สพม.28 14:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
6 กันยายน 2562 เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิเชาชีพ PLC ตามโครงการขยายผลครูแกนนำภาษาอังกฤษ หลักสูตร Boot Camp Turbo ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโพธิ์ศรีเขียว โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28 ***ขอเลื่อนยังไม่มีกำหนด***
6 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน และชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
6 กันยายน 2562 ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ประกอลวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 ณ ห้องทำงานท่านผอ.เขต สพม.28 13:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
5 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมไดมอนด์พล่าซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
4 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมไดมอนด์พล่าซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
3 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมไดมอนด์พล่าซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
3 กันยายน 2562 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) หลักสูตร Boot Camp Turbo for Secondary (ระยะที่ ๓) ณ ห้องประชุมนันทพันธ์ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางสุพร สามัตถิยะ รองผอ.สพม.28