ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 31 มีนาคม 2563

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
2 กันยายน 2562 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี จังหวัดศรีสะเกษ 11:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นายสุพิชญ์ ลาลุน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2 กันยายน 2562 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ณ โรงแรมไดมอนด์พล่าซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 11:05 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
31 สิงหาคม 2562 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning หลักสูตร "คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับยุคของปัญญาประดิษฐ์"ฯ ณ ห้องประชุม 5703 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
31 สิงหาคม 2562 ร่วมงานเลี้ยงรับ-ส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ณ ลานค้าชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ 16:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
31 สิงหาคม 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
30 สิงหาคม 2562 ประชุมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ 08:45 นายภัทธศาสน์ มาสกุล พร้อมด้วยนายสุพิชญ์ ลาลุน และ นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก
30 สิงหาคม 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยกวับระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมนันทพันธ์ 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
30 สิงหาคม 2562 ประชุมติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงประจักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 14:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
30 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 13:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
29 สิงหาคม 2562 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายรณรงค์ ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะลดภาวะโลกร้อน ณ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 13:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล