ภารกิจราชการของผู้บริหารการศึกษา : สพม.28 วันที่ : 20 กันยายน 2562

วันที่ค้นหา :1 มกราคม 2513


วัน/เดือน/ปี ภารกิจ สถานที่ เวลา ผู้บริหารการศึกษา มอบหมาย
31 สิงหาคม 2562 ร่วมงานเลี้ยงรับ-ส่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ ณ ลานค้าชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ 16:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
31 สิงหาคม 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาจีน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ หอประชุมศรีปรางค์กิจเจริญไทย โรงเรียนปรางค์กู่ 09:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
30 สิงหาคม 2562 ประชุมปฏิบัติการบริหารระบบข้อมูลโปรแกรมจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ 08:45 นายภัทธศาสน์ มาสกุล พร้อมด้วยนายสุพิชญ์ ลาลุน และ นางสาวเพ็ญนภา ยางนอก
30 สิงหาคม 2562 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยกวับระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมนันทพันธ์ 08:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
30 สิงหาคม 2562 ประชุมติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงประจักษ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 14:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
30 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ 13:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
29 สิงหาคม 2562 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายรณรงค์ ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะลดภาวะโลกร้อน ณ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 13:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
29 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 09:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล
28 สิงหาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดยโสธร 13:30 นายภัทธศาสน์ มาสกุล นางรัตติกร ทองเนตร รองผอ.สพม.28
28 สิงหาคม 2562 ประชุมเพื่อพิจารณาผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ. 2563) "ศรีสะเกมส์" และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564) "นครศรีลำดวนเกมส์" ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ 14:00 นายภัทธศาสน์ มาสกุล พร้อมด้วยนายสุพิชญ์ ลาลุน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา