การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 3-4 มีนาคม 2561
E N T E R : เว็บไซต์ สพม.28