สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
 
 
Google Search
<< กรกฏาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ข้อมูล สพม.
  ประวัติความเป็นมา
  บทบาทและหน้าที่
  ผู้บริหาร
  แผนที่
ข้อมูลการบริหาร
  แจ้งเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องสถานศึกษาในสังกัด
  แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design ม.ต้น
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ใหม่)
  แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
  เบอร์โทรศํพท์ ที่อยู่ โรงเรียนในสังกัด สพม.28
ข้อมูลสารสนเทศ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  ข้อมูลคณะกรรมการเขตพื้นที่่
  ข้อมูล อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
  ข้อมูล กตปน.เขตพื้นที่
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  ข้อมูลบุคลากร สพม.28
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามลำดับคะแนน
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามลำดับคะแนน
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามขนาดโรงเรียน 8 กลุ่มสาระ
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 เรียงตามขนาดโรงเรียน 8 กลุ่มสาระ
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา 2554 และ 2555 แยกตามกลุ่มสาระ
  ข้อมูลคะแนน O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบ 2 ปี ปีการศึกษา 2554 และ 2555 แยกตามกลุ่มสาระ
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต
  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัดศรีสะเกษ
  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย จังหวัดยโสธร
  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ปีงบประมาณ 2555 จำนวน 22 แห่ง
ข้อมูล 10 มิ.ย.56
  จำนวนนักเรียนแยกชั้น แยกเพศ
  จำนวนเด็กด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียน แยกตามศาสนา
  จำนวนนักเรียน แยกตามสัญชาติ
  จำนวนนักเรียน แยกน้ำหนักส่วนสูง
  จำนวนนักเรียน แยกตามอายุ
  จำนวนนักเรียน แยกตามความพิการ
  จำนวนนักเรียน แยกตามความพิการและด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนขาดแคลน
  จำนวนนักเรียนพักนอน
  จำนวนนักเรียนห่างไกลเกิน 3 กม.
  จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน

Website โรงเรียน
web ที่น่าสนใจ
Lab Schools
ครูบ้านนอกดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
EduZone
สสวท.
สื่อการเรียนรู้ brainpop.com
ห้องเรียนออนไลน์
ครูไทย
งานราชการ
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ศูนย์รวมสื่อ
นวัตกรรม ทางการศึกษา
การเรียนการสอน เรียนรู้ได้ด้วย ICT
สหวิชาดอทคอม
เรื่องน่ารู้
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
ยื่นแบบเสียภาษี
ลักษณะครุภัณฑ์โครงการแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็
คู่มือประมาณราคา
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราคามารตฐานก่อสร้าง
แผนปฏิบัติการ สพฐ.๕๒
รวมพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร 


ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร ประจำปี 2557 "สพม.เกมส์ ครั้งที่ 4"สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬา สพม.เกมส์ ครั้งที่ 4

ผลการแข่งขันทุกประเภทกีฬา สพม.เกมส์ ครั้งที่ 4(ข้อมูล ณ 17 ก.ค. 57)

สรุปทีมที่เข้าแข่งขันแต่ละรายการ(สำหรับกรรมการจัดการแข่งขัน)

เกียรติบัตร(แจ้งการออกเกียรติบัตรให้ใช้อักย่อของกีฬานั้นๆ แล้วตามด้วยเลขที่เกียรติ )ปรับปรุง 3 ก.ค. 57

 


โปรแกรมการแข่งขัน
เทเบิลเทนนิส ฟุตซอล 14-16 ปี
เซปักตะกร้อ ยกน้ำหนัก บาสเกตุบอล(ปรับปรุง 25 มิ.ย. 57)
วอลเลย์บอล(ครูและบุคลากร) ฟุตบอล(ครูและบุคลากรปรับปรุง 29 มิ.ย. 57) ฟุตบอล(ปรับปรุง 26 มิ.ย.57)
เซปักตะกร้อ(ครูและบุคลากรปรับปรุง 5 ก.ค. 57) ยูโด แฮนด์บอล
มวยไทยและมวยสากล เปตอง เปตอง(ครูและบุคลากร)
ฟุตซอล 18 ปี แบดมินตัน วอลเลย์บอลชายหาด
กรีฑา(ปรับปรุง 2 ก.ค.57)    

 

การจัดสรรค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน รายงานข้อมูลตามแบบสำรวจฯ และส่งมายังกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
รายละเอียด

กรอกข้อมูล

การสอบสัมภาษณ์ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3
ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ เวลา 08.00 น. รายละเอียด

แจ้งจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2557

สพฐ. แจ้งจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2557 รายการครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 5 โรงเรียน
1. โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
2. โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
3. โรงเรียนมัธยมโพนค้อ
4. โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร
5. โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา
รายละเอียด

มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.สพม.28 ครั้งที่ 8/2557

มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.สพม.28 ครั้งที่ 8/2557 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2557รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา) มาดำรงตำแหน่งใหม่ รายละเอียด

ขอความอนุเคราะห์เขียนบัตรตรวจจ่ายเงินเดือน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มาเขียนบัตรครวจจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบัตรลูกจ้างประจำ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ รายละเอียด

ไฟล์ข้อมูลเงินเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2557

ไฟล์ข้อมูลเงินเดือน ประจำเดือนเมิถุนายน2557 รายละเอียด

ประกวดโครงงานนักเรียน

กำหนดการประกวดโครงงานนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.28 (เฉพาะจังหวัดศรีสะเกษ)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป โดยโรงเรียนจัดแสดงโครงงานนักเรียน ดังนี้
1. ห้องประชุมชาญประดิษฐ์ สพม.28 โครงงานประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
(2) โรงเรียนสตรีสิริเกศ
(3) โรงเรียนกันทรารมณ์
(4) โรงเรียนปรางค์กู่
(5) โรงเรียนขุขันธ์
2. ห้องประชุมสามัญศึกษา สพม.28 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
(1) โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
(2) โรงเรียนขุขันธ์
(3) โรงเรียนกำแพง

แนวปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

แนวปฏิบัติพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม
(ระดับสถานศึกษา) รายละเอียด

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ , การประกวดแต่งกลอน,การประกวดวาดภาพระบาย

การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ , การประกวดแต่งกลอน,การประกวดวาดภาพระบาย ขอให้ทุกโรงเรียนส่งใบสมัคร ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเดิมที่เคยสังกัด รายละเอียด

แบบข้อมูลความขาดแคลนครุภัณฑ์การศึกษาและบัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ

แบบข้อมูลความขาดแคลนครุภัณฑ์การศึกษาและบัญชีรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณปี 2557 รายละเอียด

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

ที่ ศธ 04002/ว 1217 ลว.15 พ.ค.57 ขอเวียนหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0719/ว 34 และ ว 35 ลว.31 มี.ค.57 เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ และบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รวม 2 เล่ม (26 พ.ค. 2557) รายละเอียด

แจ้งโอนเงินเดือนตกเบิก ปรับ ว.21

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม.28 แจ้งการโอนเงินเดือนตกเบิก ปรับ ว.21
(ช่วงระยะเวลา 1 มกราคม 2557 - 31 มีนาคม 2557) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2557 รายละเอียด

คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

คำชี้แจงของหัวหน้าคณะรักษาความสงบ รายละเอียด

ย้ายสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านฯ

ย้ายสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านฯ โดยใช้รูปแบบพหุระดับ จาก สพม.28 เป็นห้องประชุมกิจเจริญไทย ร.ร.ศ.ก.ว. รายละเอียด

กำหนดการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ของ ผอ.สพม.28

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557
- 08.00 น. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ตรวจเยี่ยม การสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียน หลัะงเลิกแถวเคารพธงชาติ ก่อนเข้าเรียนตามตารางเรียนชั่วโมงที่ 1
- 13.00 น. โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557
- 08.00 น. โรงเรียนสตรีสิริเกศ
- 13.00 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รายละเอียด

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มิถุนายน 2557

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน มิถุนายน 2557 ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557
เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รายละเอียด

มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 5/2557 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557
มีมติดังนี้
1. การย้ายข้าราชการครูฯ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และศึกษานิเทศก์
2. ผลการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวร

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวรรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ, ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง, ครุภัณฑ์คณิตศาสตร์, ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด, ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่มที่ 3/6 (26 พ.ค. 2557)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาตร์, ครุภัณฑ์ห้องสมุด) เล่มที่ 5/6 (23 พ.ค. 2557)


คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) เล่มที่ 4/6 (23 พ.ค. 2557)


คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์(ประถมศึกษา), ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์, ครุภัณฑ์การศึกษาพิเศษ) เล่มที่ 1/6 (23 พ.ค. 2557)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์งานผ้าและตัดเย็บ, ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ, ครุภัณฑ์วิชางานช่าง, ครุภัณฑ์การเกษตร) เล่ม 2/6 (23 พ.ค. 2557)

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์แบบเลือกซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ครุภัณฑ์ดนตรี) เล่ม 6/6 (23 พ.ค. 2557)

การขอคัดสำเนา กพ.7

สำหรับข้าราชการครูที่มีการปรับเงินเดือน ในคำสั่งปรับ ว.21 เพื่อความสะดวกรวดเร็วของท่าน
ขอความกรุณาให้ท่านถ่ายสำเนา คำสั่งปรับ ว.21 มาจากโรงเรียนด้วย เนื่องจากในขณะนี้
งานบำเหน็จความชอบกำลังดำเนินการต่อไฟล์คำสั่ง (ขออภัยในความไม่สะดวก
งานทะเบียนประวัติ 087-4503695

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุ่น รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุ่น รุ่นที่ ๔ รอบที่ ๓
ผังเลขที่ห้องสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียด

แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศตำแหน่งว่าง
ศึกษานิเทศก์
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)

แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียด

ประกาศผลรายชื่อผู้ยื่นสมัครสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3

ประกาศผลรายชื่อผู้ยื่นสมัครสอบโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบที่ 3 รายละเอียด

ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน พฤษภาคม 2557

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้กำหนดจัดการปะชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน
พฤษภาคม 2557 ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนยางชุมน้อย
อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียด

แจ้งโอนเงินรางวัล ปี 2555

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 แจ้งโอนเงินรางวัล ปี 2555 และเงินค่าตอบแทนเงินเดือนเด็มขั้น ในวันที่ 25 เม.ย. 2557รายละเอียด

การประชุมการมอบนโยบาย การบริหารจัดการศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ปีการศึกษา 2557

1. เอกสารมอบนโยบายให้ครูทุกสหวิทยาเขต
2. คู่มือการบริหารจัดการตามนโยบาย ปี 2557
3. PISA โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ
4. กรอบโครงสร้างการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA 2009

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในในงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในในงานก่อสร้างรายละเอียด

ผลการสอบ O-Net ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2556

ผลการสอบ O-Net ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2556รายละเอียด

มติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557

ตามมติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ครั้งที่ 3/2557 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2557
มีมติดังนี้
1. การย้ายข้าราชการครูฯรับโอนข้าราชการครูต่างสังกัด
2. การย้ายรองผู้อำนวยการโรงเรียน

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวร

การกำหนดการใช้งานชองทรัพย์สินถาวรรายละเอียด

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ได้พิจารณาตามรายงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่างๆ
รายละเอียด
รายละเอียด

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ

แผนปฏิบัติการสหวิทยาเขตยศสุนทร
แผนกลยุทธศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จังหวัดยโสธร

ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาแนวทางการประหยัดพลังงานโครงการพลังคิดสะกิดโลก

สำหรับโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ
สำหรับโรงเรียนในจังหวัดยโสธร

ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จึงขอแจ้งการปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียด

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การกำหนดราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.

ด้วย สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง การกำหนดราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช.
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมเซนทาราคอนเวนซันเซนเตอร์ รายละเอียด

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

เอกสารราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ขอแก้ไขรายละเอียดราคามาตรฐานครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 2_2

ดาวน์โหลด นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ของ ผอ.เขต ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลด นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ และเป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ ของ ผอ.เขต ประจำปีการศึกษา 2556
เอกสารชุดที่ 1
เอกสารชุดที่ 2
เอกสารชุดที่ 3
ตารางประชุมสัมมนา
ปฏิทินประชุมสัมนา
มาตรฐานการปฏบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำการแสดงบัญชีและการป้องกันปราบปรามการทุจริต

สรุปสาระสำคัญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ดาว์นโหลดเอกสารที่นี่
สรุปสาระสำคัญที่แก้ไข

ข่าวการศึกษา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ จาก สพม. ๒๘ (ศรีสะเกษ ยโสธร)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักการบริหารสัญญา ฯ
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 21 ก.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎระเบียบการเงิน การคลัง
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 21 ก.ค. 2557
รับสมัครสอบนักเรียนเข้าศึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 21 ก.ค. 2557
รับสมัครอัตราจ้าง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 15 ก.ค. 2557
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาโครงการถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 8 ก.ค. 2557
เปิดรอบการแสดงพิเศษ โรงละครไทย อลังการ
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 8 ก.ค. 2557
สมัครฝึกอบรม
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 8 ก.ค. 2557
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ รายการทุ่งแสงตะวัน
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 4 ก.ค. 2557
ศูนย์จัดการร้องเรียนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 3 ก.ค. 2557
เข้าร่วมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์อบรม
คลิ๊กดูรายละเอียด

วันที่ 24 มิ.ย. 2557
ข่าวเด่นวันนี้
หนังสือราชการจาก สพม.28 E-office
22 ก.ค. 2557 ขอความร่วมมือประสานให้บุคลากรเข้าร่วมการประชุม ด่วนที่สุด
22 ก.ค. 2557 สมัครคัดเลือกครูโครงการเข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการเป็นที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์และการนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ปกติ
22 ก.ค. 2557 จัดสรรและอุนุมัติเงินงบประมาณปี 2557 เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุ/หนังสือห้องสมุด ปกติ
22 ก.ค. 2557 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้่ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผุู้กำกับลูกเสือ ปกติ
22 ก.ค. 2557 โครงการทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน ปกติ
22 ก.ค. 2557 แจ้งรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานฯ นักเรียนดีเด่น เพื่อเตรียมเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด
22 ก.ค. 2557 โครงการเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ปกติ
22 ก.ค. 2557 โครงการสัมนาบุคลากรทางการลูกเสือ ปกติ
21 ก.ค. 2557 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่ ชมของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2557 สนับสนุนงานเทศกาลเงาะ และของดีศรีสะเกษ ประจำปี 2557 ปกติ
21 ก.ค. 2557 ประกาศผลการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate) ปกติ
21 ก.ค. 2557 แจ้งรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯและเหรียญจักรพรรดิลา ปกติ
21 ก.ค. 2557 ประกาศผลการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการเตียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21 ปกติ

หนังสือจากสถานศึกษา E-office
22 ก.ค. 2557 การสำรวจจำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม
ส่งกลับ.
22 ก.ค. 2557 การสำรวจจำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ที่ได้รับจัดสรร โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
ส่งกลับ.
22 ก.ค. 2557 การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระกนักในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจอาเซียน โรงเรียนทรายมูลวิทยา
ส่งกลับ.
19 ก.ค. 2557 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 17 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา
รับแล้ว
17 ก.ค. 2557 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 17 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
รับแล้ว
17 ก.ค. 2557 การจัดกิจกรรมงาน อาเซียน โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ส่งกลับ.
16 ก.ค. 2557 มาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์)
ส่งกลับ.
15 ก.ค. 2557 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
รับแล้ว
15 ก.ค. 2557 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 โรงเรียนเลิงนกทา
รับแล้ว
15 ก.ค. 2557 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
รับแล้ว

กระดานข่าวการศึกษา
อังคาร 22 กรกฏาคม 2557
มติ อ.ก.ค.ศ. เรื่องพิจารณาการย้ายข้าราชการครูผลออกมาหรือยังค่ะ จันทร์ 21 กรกฏาคม 2557
รายละเอียภายในการรายงานระบบคอมพิวเตอร์ทำไมเป็นโปรแกรมการแข่งขันบาสเกตบอลละค่ะ จันทร์ 21 กรกฏาคม 2557
เชิญติดตามเว็บศิลปหัตถกรรม อาทิตย์ 20 กรกฏาคม 2557
เงินเหลื่อมขั้น คำสั่ง 422/56 , 246/56, 089/56 เสาร์ 19 กรกฏาคม 2557
เรื่องผลการย้ายออกหรือยังครับ ศุกร์ 18 กรกฏาคม 2557
ขอเสนอให้สหวิยาเขตจัดแข่งทักษะก่อน ศุกร์ 18 กรกฏาคม 2557
การเบิกค่ารักษาพยาบาล พฤหัสบดี 17 กรกฏาคม 2557
พฤหัสบดี 17 กรกฏาคม 2557
เรียนฝ่ายบุคคล ทวงเกียรติบัตร พุธ 16 กรกฏาคม 2557
นิเทศ
เสริมความรู้คณิตศาสตร์
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
คณิตศาสตร์ลายเส้น
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 23 ก.ค. 2553
ตัวบ่งชี้ประเมินภายนอกรอบ3
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 27 ต.ค. 2554
เผยแพร่ผลงาน / บทความวิชาการ
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง ร่างกายของเรา ม.2:นางกนกอร ณิชกุล:โรงเรียนสตรีสิริเกศ
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 24 ก.ค. 2556
การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : นายเกษม ชนูนันท์ : ร.ร.บัวเจริญวิทยา
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 10 มิ.ย. 2556
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล:นางสาวรัชนีกร สุทธสนธ์:โรงเรียนกำแพง
คลิ๊กดูรายละเอียด
วันที่ 31 พ.ค 2556
LinkLink
สพฐ.
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษา 76 จังหวัด
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ
สำนักงาน กคศ.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
สทศ.
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. DOC


หนังสือพิมพ์
แหล่งเรียนรู้ E-Book
ไทยโพสต์
เนชั่น
บางกอกโพสต์
บ้านเมือง
กรุงเทพธุรกิจ
แนวหน้า
สยามกีฬา
คมชัดลึก
ข่าวสด
มติชน
เดลินิวส์
ข่าวไทยรัฐออนไลน์


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)