Google Search
<< ธันวาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ข้อมูล สพม.
  ประวัติความเป็นมา
  บทบาทและหน้าที่
  ผู้บริหาร
  แผนที่
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  ค่านิยม (Corporate Values)
ข้อมูลการบริหาร
  แจ้งเลขประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องสถานศึกษาในสังกัด
  แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design ม.ต้น
  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ(ใหม่)
  แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสารสนเทศ
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
  ข้อมูลคณะกรรมการเขตพื้นที่่
  ข้อมูล อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปี พ.ศ.2556
  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 จำแนกเป็นรายมาตรฐานและระดับคุณภาพ
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
  สรุปผลการสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขต
  ข้อมูลศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
  ข้อมูล กตปน.เขตพื้นที่
  เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่โรงเรียน
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557
  จำนวนนักเรียนแยกชั้น แยกเพศ 10 มิถุนายน 2557
  จำนวนนักเรียนแยกตามขนาดโรงเรียน
  จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา
  จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ
  จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ
  นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม. แยกการเดินทาง
  จำนวนนักเรียนแยกตามนักเรียนพิการและด้อยโอกาส
  จำนวนนักเรียนแยกน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
  จำนวนนักเรียนพิการ
  จำนวนนักเรียนพักนอน
  จำนวนนักเรียนติด G
  จำนวนนักเรียนขาดแคลน
  จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส
  จำนวนโรงเรียนใช้น้ำประปา
  จำนวนโรงเรียนมีไฟฟ้า
  จำนวนโรงเรียนใช้อินเตอร์เน็ต
  ข้อมูลอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2557

Website โรงเรียน
web ที่น่าสนใจ
Lab Schools
ครูบ้านนอกดอทคอม
วิชาการดอทคอม
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ
EduZone
สสวท.
สื่อการเรียนรู้ brainpop.com
ห้องเรียนออนไลน์
ครูไทย
งานราชการ
รวมโปรแกรมน่าใช้
เว็บบอร์ด MOEnet
ศูนย์รวมสื่อ
นวัตกรรม ทางการศึกษา
การเรียนการสอน เรียนรู้ได้ด้วย ICT
สหวิชาดอทคอม
เรื่องน่ารู้
กฎ,ระเบียบ
พจนานุกรม
ยื่นแบบเสียภาษี
คู่มือประมาณราคา
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ราคามารตฐานก่อสร้าง
รวมพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับการศึกษา
 javascript:void(0);/*1410230565499*/
หน้าแรก > เว็บบอร์ด > เรียน งานบุคคล สพม.28

ขอความกรุณานำรายการที่ร่วมชำระเงินเดือนกับทางโรงเรียน ฉบับแก้ไข ที่ส่งให้ฝ่ายการเงิน ตั้งเบิก เผยแพร่ทดแทน ฉบับที่ผิดพลาดด้วย จะได้ไหมคะ เพื่อจะได้ร่วมกันตรวจสอบ ให้ถูกต้อง 100%

03149 คำถามจาก เจ้าหน้าที่งานบุคคล โรงเรียน อังคาร 09 เมษายน 2556

เิ่พิ่มเติม กรณีที่ 1

จบปริญญาโท ปรับ 1 ขั้น เป็น 23,940 บ. 1 มี.ค. 55 เลื่อน .5 ขั้น เป็น 24,440 บ. 1 ได้ คศ.3 ก่อน 1 ต.ค. 55 ย้านไปแทง คศ.3 เป็น 24,510 บ. เลือน 1 ขั้น เป็น 25,740 บ. พอ 1 มี.ค. 56 เลื่อน .5 ขั้น เป็น 26,350 บ. (กรณีที่ 1 นี้ คศ.3 ก่อนหรือหลัง 1 ต.ค. 55 ก็ปรับเท่ากัน คือ 26,350 บ.)

ผู้ตอบ: ลองคำนวณดูนะ วันที่ : ศุกร์ 12 เมษายน 2556

ถ้าเงินเดือน ณ ต.ค. 55 เงินเดือน 24,440 มองภาพแบบรวม ๆ มี.ค.55 ได้ 0.5 ขั้น ต.ค.55 ได้ 1 ขั้น (ต่างจากนี้ก็ไปนับเอง หลักการเดียวกัน) นับย้อนไปที่ 31 ธ.ค. 54 เงิน 22,940 บ. พอ 1 ม.ค. 55 ปรับเงินเดือนดังนี้

กรณีที่ 1 จบปริญญาโท ปรับ 1 ขั้น เป็น 23,940 บ. 1 มี.ค. 55 เลื่อน .5 ขั้น เป็น 24,440 บ. 1 ต.ค. 55 เลือน 1 ขั้น เป็น 25,440 พอ 1 มี.ค. 56 เลื่อน .5 ขั้น เป็น 25,930 บ. (ถ้าปรับ คศ.3 ก็ไปที่ 26,350 บ.)

กรณีที่ 2 จบปริญญาตรี ไม่ได้ปรับ ยังคงอยู่ที่ 22,940 บ. 1 มี.ค. 55 เลื่อน .5 ขั้น เป็น 23,450 บ. 1 ต.ค. 55 เลือน 1 ขั้น เป็น 24,440 พอ 1 มี.ค. 56 เลื่อน .5 ขั้น เป็น 24,930 บ. (ถ้าปรับ คศ.3 หลัง ต.ค.55 ก็ไปที่ 25,140

ถ้าปรับ คศ.3 ก่อน ต.ค.55 ก็ไปที่ 25,740 บ.)

ผู้ตอบ: ลองคำนวณดูนะ วันที่ : ศุกร์ 12 เมษายน 2556

คำสั่ง สพม.28 ที่ 116/2556 ลำดับ 1203 ครูยิหวา ร.ร.ขุขันธ์ ช่วงต.ค. 55 ถึง มี.ค. 56 เงินเดือน 24,440 พอปรับทำไมมากกว่ารุ่นที่ได้เงินเดือนเท่ากันมากจัง สมมติว่าจบโทก็น่าจะเกินกันไม่เกิน 0.5 ขั้น

ลองตรวจสอบดูนะค่ะ เดียวได้เงินเดือนไปแล้วจะมาหักกันออกทีหลังอีก

ผู้ตอบ: วันที่ : ศุกร์ 12 เมษายน 2556

เป็นเพราะที่ ร.ร. ของเราส่งเรื่องไปให้ สพม. 28 หรือเปล่าตรวจสอบที่งานบุคคลโรงเรียนได้น่ะ

ผู้ตอบ: ครูชนแดน วันที่ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2556

ขอชื่นชม ท่าน ผอ.เขต ที่ให้ความสำคัญและได้ลงมาดู และ งานเงินที่ได้ให้ความสำคัญตอบคำถาม ข้อร้องขอและข้อเสนอ ต่าง ๆ เช่น บัญชีเงินเดือน เพื่อช่วยกันตรวจสอบ

ผู้ตอบ: สัญญาณดี วันที่ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2556

ถ้าเอา 16,190 - 15440 =750 ตั้งแต่ ต.ค.55 - มี.ค.56 จำนวน 6 เดือน เป็นเงิน 4500 บ.

หัก 3 เปอร์เซ็นต์ ไว้ส่ง กบข. เหลือเงิน 4500 x 0.97= 4,365 บาท เห็นโอนเข้าบัญชีจำนวนนี้เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 56 สำหรับ ครูวิทยฐานะชำนาญการคำถามก็คือ1) แล้วเงินเดือนที่ต้องได้รับจริง อยู่ที่ 16,190 หรือเปล่า ไม่ใช่ 19,460(ป.โท) , 18,970(ป.ตรี) หรือ ไม่อย่างนั้น 1 เม.ย. เลือน 0.5 ขั้น จะเป็นเงินเดือนตามที่แจ้ง 19,950(ป.โท) , 19460(ป.ตรี) ได้อย่างไร2) แต่งตั้งชำนาญการ 1 ต.ค.55 ขณะนั้นบางคนก็ได้เงินเดือน 15440 บาท (เลื่อน 1 ขั้น) บางคนก็ได้ 15020 บาท (เลื่อน 0.5 ขั้น แล้ว 1 ขั้นตามมาทีหลัง) จำนวน 2 เดือน จึงได้เพิ่มเป็น 15440 บาท จะตีรวม 4,365 บาททุกคนได้หรือไม่

ผู้ตอบ: ช่วยกันคิด วันที่ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2556

เงินส่วนต่างของคศ. 1 กับ 2 ใช่ไหมครับ ผมได้ประมาณ 2000 บาท

ผู้ตอบ: วันที่ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2556

แก้ไขนะครับ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 ถึง 1 ต.ค. 55 เป็นเวลา 9 เดือน

ผู้ตอบ: ลองคำนวณดูนะ วันที่ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2556

เพิ่มเติม

ส่วนนี้ยังไม่รวมเงินตกเิบิกวิทยฐานะ ครับ ที่ต้องแต่งตั้งย้อนหลังตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 เมื่อมีคุณสมบัติ ตามมติและการให้ความเห็นของ กคศ.ในส่วนที่รับมาเกินเงินเดือนเป็นค่าครองชีพ รวม 15,000 บาท ตามนโยบายรัฐบาล

ตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 ถึง 1 ต.ค. 56 สามเดือนแรก เดือนละ 780 บ. หกเดือนหลัง 380 บ. จนถึง 1 ต.ค. 55 เงินเดือนเกิน 15000 จึงไม่ได้รับค่าครองชีพอีกรวมแล้วต้องหักส่งคืนประมาณ 4 พันกว่าบาท

ผู้ตอบ: ลองคำนวณดูนะ วันที่ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2556

ต้องเริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 ผมลองคำนวณ (โดยสรุปภาพรวมว่า เม.ย. เลื่อน 0.5 ขั้น ต.ค. เลื่อน 1.0 ขั้น) จำนวน 15 เดือน (จาก 1 ม.ค. 55 ถึง 31 มี.ค. 56) และประเมินชำนาญการก่อนวันที่ 1 ม.ค. 55 แบ่งเป็น 2 กรณ๊

1) จบปริญญาตรี 1 ม.ค. 55 ปรับ 16,190 แต่รับ 14,220 เป็นเวลา 3 เดือน 1 เม.ย. 55 เลือน 17,970 แต่รับจริง 14,620 เป็นเวลา 6 เดือน 1 ต.ค. 55 เลื่อน 18,970 แต่รับจริง 15,440 จนถึงปัจจุบันปรับเงินเดือนเป็น 19,460 (1 เม.ย. 56)

รวมเงินผลกระทบเงินเดือนยังไม่หักส่วนอื่น ๆ 4 หมื่น กว่า

2) จบปริญญาโท 1 ม.ค. 55 ปรับ 17,970 แต่รับ 14,220 เป็นเวลา 3 เดือน 1 เม.ย. 55 เลือน 18,470 แต่รับจริง 14,620 เป็นเวลา 6 เดือน 1 ต.ค. 55 เลื่อน 19,460 แต่รับจริง 15,440 จนถึงปัจจุบันปรับเงินเดือนเป็น 19,950 (1 เม.ย. 56)

รวมเงินผลกระทบเงินเดือนยังไม่หักส่วนอื่น ๆ 5 หมื่น กว่า

อย่าลืมหักค่าครองชีพสำหรับที่รับมา 15,000 ด้วย เป็นเวลาประมาณ 9 เดือน ประมาณ 4 พันกว่าบาท

ผู้ตอบ: ลองคำนวณดูนะ วันที่ : พฤหัสบดี 11 เมษายน 2556

ดิฉันลองคำนวณคร่าวๆ คงเป็นเงินส่วนต่าง 16190 กับ 15440 จำนวน 6 เดือนที่การเงินเขต แจ้ง แบบคราวนี้ ไม่ลืมหัก 3 เปอร์เซนต์ ไว้ส่ง กบข. ใช่หรือเปล่า

ผู้ตอบ: คาดว่า วันที่ : พุธ 10 เมษายน 2556

เงินเกี่ยวกับอะไร เข้าบัญชีดิฉัน 4 พันกว่าบาท ถ้าเป็นเงินผลกระทบตั้งแต่ 1 ม.ค. 55 คงเป็นจำนวนมากกว่านี้ จึงอยากทราบว่าเงินนี้เป็นเงินอะไร ใครรู้แจ้งด้วยค่ะ

ผู้ตอบ: วันที่ : พุธ 10 เมษายน 2556

  1   |
ร่วมตอบคำถาม
ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์

ชื่อ อีเมล์

Y88ED


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
ถนนวันลูกเสือ  ตำบลหนองครก  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
            Tel. 0-4561-3372
Fax. 0-4561-3379 E-mail: SisaketYasothon@live.com
สงวนลิขสิทธิโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษและยโสธร)
Powered by : งานขอนแก่น