การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555

 


Untitled Document
เข้าสู่ระบบ
 
เลือกสหวิทยาเขต
:
 
เลือกโรงเรียน
:
 
รหัสผ่าน
:
     

Untitled Document
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555
โรงเรียน
รางวัล
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
ผ่านการแข่งขัน
รวม
กันทรลักษ์วิทยา
130
14
2
1
147
ศรีสะเกษวิทยาลัย
113
16
6
2
137
สตรีสิริเกศ
105
17
6
3
131
กันทรารมณ์
92
23
5
2
122
ยโสธรพิทยาคม
85
13
11
4
113
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
83
38
9
4
134
ขุขันธ์
81
16
14
1
112
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
75
24
6
1
106
ยางชุมน้อยพิทยาคม
62
26
20
4
112
กำแพง
58
23
13
1
95
ห้วยทับทันวิทยาคม
56
24
15
2
97
ศรีรัตนวิทยา
52
33
14
4
103
ส้มป่อยพิทยาคม
47
11
13
4
75
บึงมะลูวิทยา
44
23
10
6
83
เลิงนกทา
44
23
5
1
73
มหาชนะชัยวิทยาคม
44
22
6
5
77
กุดชุมวิทยาคม
42
23
10
1
76
ปรางค์กู่
40
27
16
4
87
บึงบูรพ์
39
24
17
9
89
เบญจลักษ์พิทยา
37
31
7
5
80
มัธยมบักดองวิทยา
37
26
18
5
86
นครศรีลำดวนวิทยา
31
39
26
6
102
โนนค้อวิทยาคม
29
26
8
6
69
ละทายวิทยา
28
31
21
9
89
น้ำเกลี้ยงวิทยา
27
20
15
3
65
เขื่อนช้างวิทยาคาร
25
23
13
8
69
กันทรลักษ์วิทยาคม
25
17
19
0
61
กระแชงวิทยา
25
17
13
9
64
ตระกูลประเทืองวิทยาคม
25
17
10
7
59
ยโสธรพิทยาสรรค์
25
7
6
9
47
ทรายมูลวิทยา
24
15
13
3
55
คูซอดประชาสรรค์
24
12
17
7
60
สิริเกศน้อมเกล้า
23
21
22
6
72
สมเด็จพระญาณสังวร
23
17
7
2
49
ลิ้นฟ้าพิทยาคม
22
16
15
7
60
ไกรภักดีวิทยาคม
21
23
10
4
58
ประสานมิตรวิทยา
21
20
14
6
61
ละลมวิทยา
19
24
16
4
63
ค้อวังวิทยาคม
19
22
13
5
59
จตุรภูมิพิทยาคาร
19
20
17
4
60
สิงห์สามัคคีวิทยา
19
5
0
2
26
บัวเจริญวิทยา
18
14
13
6
51
สอนแก้วว่องไววิทยา
17
16
7
6
46
โพนทันเจริญวิทย์
16
13
5
3
37
ทุ่งไชยพิทยาฯ
15
26
15
8
64
กู่จานวิทยาคม
15
19
11
4
49
สวงษ์วิทยาคม
15
17
9
2
43
บุ่งค้าวิทยาคม
15
13
5
4
37
ไผ่งามพิทยาคม
15
9
8
5
37
โนนเพ็กวิทยาคม
14
20
19
8
61
ศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า)
13
25
9
11
58
ผักไหมวิทยานุกูล
13
21
14
7
55
ศรีแก้วประชาสรรค์
13
17
10
1
41
ดงมะไฟพิทยาคม
13
16
11
3
43
ศรีตระกูลวิทยา
12
21
18
6
57
ทุ่งสิมวิทยาคม
12
10
10
2
34
คลีกลิ้งพัฒนาทร
12
10
9
5
36
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
11
20
10
6
47
ราชประชานุเคราะห์ 29
11
10
3
3
27
ป่าติ้ววิทยา
10
16
12
2
40
กำแมดขันติธรรมวิทยาคม
9
8
3
3
23
หนองคูวิทยา
9
6
9
1
25
คำเตยวิทยา
9
4
5
4
22
ศรีฐานกระจายศึกษา
8
9
4
1
22
เมืองกลางประชานุกูล
8
7
5
4
24
น้ำคำวิทยา
7
12
16
4
39
ห้องแซงวิทยาคม
7
9
6
4
26
สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
7
4
5
7
23
โคกหล่ามวิทยา
7
2
7
7
23
วรคุณอุปถัมภ์
6
15
6
4
31
พยุห์วิทยา
6
12
13
4
35
พอกพิทยาคม
6
8
15
4
33
ภูมิซรอลวิทยา
5
12
18
8
43
เบญจประชาสรรค์
5
9
7
0
21
โพนงามพิทยาคาร
5
8
11
6
30
น้ำคำวิทยาคม
5
4
5
1
15
สวายพิทยาคม
4
11
10
4
29
บัวน้อยวิทยา
4
11
8
2
25
มัธยมโพนค้อ
3
14
17
6
40
นาโปร่งประชาสรรค์
3
6
4
4
17
ลมศักดิ์วิทยาคม
2
7
6
1
16
โนนกระสังวิทยาคม
2
0
2
1
5
ตูมพิทยานุสรณ์
1
7
3
3
14
ศิลาทองพิทยาสรรค์
0
0
0
0
ราชประชานุเคราะห์ 28
0
0
0
0