Untitled Document
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2555

โรงเรียน
รางวัล
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
ผ่านการแข่งขัน
รวม
เลิงนกทา
130
14
2
1
147
ศรีสะเกษวิทยาลัย
113
16
6
2
137
สตรีสิริเกศ
105
17
6
3
131
น้ำเกลี้ยงวิทยา
92
23
5
2
122
เฉลิมพระเกียรติ ฯ
83
38
9
4
134
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
81
16
14
1
112
จตุรภูมิพิทยาคาร
62
26
20
4
112
สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
58
23
13
1
95
เบญจลักษ์พิทยา
56
24
15
2
97
ตูมพิทยานุสรณ์
47
11
13
4
75
ราชประชานุเคราะห์ 29
44
23
10
6
83
โพนงามพิทยาคาร
40
27
16
4
87
ศรีรัตนวิทยา
39
24
17
9
89
วรคุณอุปถัมภ์
31
39
26
6
102
ส้มป่อยพิทยาคม
29
26
8
6
69
นครศรีลำดวนวิทยา
28
31
21
9
89
กระแชงวิทยา
28
17
6
6
57
ห้วยทับทันวิทยาคม
27
20
15
3
65
บึงบูรพ์
25
23
13
8
69
ห้องแซงวิทยาคม
25
17
19
0
61
ราชประชานุเคราะห์ 28
25
17
13
9
64
คูซอดประชาสรรค์
24
12
17
7
60
สิริเกศน้อมเกล้า
23
21
22
6
72
โคกหล่ามวิทยา
22
16
15
7
60
ไกรภักดีวิทยาคม
21
23
10
4
58
โนนเพ็กวิทยาคม
21
20
14
6
61
ยางชุมน้อยพิทยาคม
20
17
8
3
48
เมืองกลางประชานุกูล
19
24
16
4
63
ละลมวิทยา
19
20
17
4
60
กันทรารมณ์
19
13
9
8
49
ผักไหมวิทยานุกูล
18
14
13
6
51
ประสานมิตรวิทยา
16
17
10
5
48
สวงษ์วิทยาคม
15
26
15
8
64
ตระกูลประเทืองวิทยาคม
15
17
9
2
43
สวายพิทยาคม
15
9
8
5
37
ลมศักดิ์วิทยาคม
14
20
19
8
61
ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ฯ
13
25
9
11
58
มัธยมบักดองวิทยา
13
21
14
7
55
สมเด็จพระญาณสังวร
12
21
18
6
57
ปรางค์กู่
12
10
10
2
34
ศิลาทองพิทยาสรรค์
12
10
9
5
36
กำแมดขันติธรรม ฯ
11
20
10
6
47
กุดชุมวิทยาคม
9
7
4
7
27
ทรายมูลวิทยา
9
6
9
1
25
มหาชนะชัยวิทยาคม
8
9
5
4
26
บุ่งค้าวิทยาคม
8
7
8
6
29
น้ำคำวิทยา
7
12
16
4
39
โพนทันเจริญวิทย์
7
4
5
7
23
ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
7
2
7
7
23
ยโสธรพิทยาคม
6
15
6
4
31
ศรีตระกูลวิทยา
6
12
13
4
35
ดงมะไฟพิทยาคม
6
8
15
4
33
โนนกระสังวิทยาคม
5
9
7
0
21
น้ำคำวิทยาคม
4
11
10
4
29
บัวเจริญวิทยา
4
11
8
2
25
ลิ้นฟ้าพิทยาคม
4
2
3
3
12
มัธยมโพนค้อ
3
14
17
6
40
ไผ่งามพิทยาคม
3
5
10
8
26
สิงห์สามัคคีวิทยา
3
1
0
0
4
กู่จานวิทยาคม
2
7
6
1
16
ศรีฐานกระจายศึกษา
2
0
2
1
5
คำเตยวิทยา
1
7
3
3
14
ทุ่งสิมวิทยาคม
1
3
3
4
11
โนนค้อวิทยาคม
0
0
3
3
บัวน้อยวิทยา
0
0
0
0
ละทายวิทยา
0
0
0
0
ป่าติ้ววิทยา
0
0
0
0
นาโปร่งประชาสรรค์
0
0
0
0
ศรีแก้วประชาสรรค์
0
0
0
0
พยุห์วิทยา
0
0
0
0
เบญจประชาสรรค์
0
0
0
0
กันทรลักษ์วิทยา
0
0
0
0
คลีกลิ้งพัฒนาทร
0
0
0
0
หนองคูวิทยา
0
0
0
0
ขุขันธ์
0
0
0
0
พอกพิทยาคมฯ
0
0
0
0
กันทรลักษ์วิทยาคม
0
0
0
0
บึงมะลูวิทยา
0
0
0
0
สอนแก้วว่องไววิทยา
0
0
0
0
ค้อวังวิทยาคม
0
0
0
0
ยโสธรพิทยาสรรค์
0
0
0
0
กำแพง
0
0
0
0
ภูมิซรอลวิทยา
0
0
0
0
ทุ่งไชยพิทยา ฯ
0
0
0
0
เขื่อนช้างวิทยาคาร
0
0
0
0